Brister i säkerhetsrutiner hos svenska företag enligt ny rapport

av Anders Enquist

ljr1cnxhykefvv79konmRapporten är framtagen av Kärcher och bygger på en undersökning där man låtit Novus intervjua 300 säkerhetsansvariga, skyddsombud, skyddsansvariga och VDar om arbetsmiljö och säkerhet på svenska arbetsplatser. – Det är hög tid att sätt fokus på arbetsmiljöfrågor för att öka kunskapen om riskerna. Ökad medvetenhet och kunskap om risker förbättrar säkerheten på våra arbetsplatser vilket i förlängningen leder till färre olyckor och mindre ohälsa, säger Jonas Palmgren, VD Kärcher Sverige. Rapporten, som presenteras på Elmia Park/Städ/Fastighet, visar bland annat att en av fyra arbetsplatser inte gör någon riskbedömning eller inte vet om någon bedömning görs innan arbete förläggs på en ny arbetsplats. Detta trots att det i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för användning av personlig skyddsutrustning gör det tydligt att arbetsgivaren ska analysera och bedöma riskerna vid arbetet. Vidare framkom att så många som 14 procent använder sig av sopning när de ska göra rent efter avslutat arbete med kvartsdamm eller andra hälsofarliga partiklar, vilket inte heller det följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och är förenat med allvarliga hälsorisker för de anställda.
– Orsaken till att det finns stora brister varierar förstås. Men det finns inga otydligheter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och jag hoppas att majoriteten av de svarande som tydligt bryter mot dessa föreskrifter gör det på grund av okunskap snarare än ointresse, säger Jonas Palmgren. Rapporten visar även att 14 procent av de företag i undersökningen som använder högtryckstvättar med ett spruttryck över 200 bar inte har några krav på utbildning för operatörerna, trots att det är ett tydligt krav enligt lag.

Diagram från rapporten:

1Statistik från Arbetsmiljöverket om arbetsplatsolyckor 2014: År 2014 anmäldes nästan 115 600 arbetsskador till Försäkringskassan och 53 personer miste livet på grund av arbetsplatsolyckor. Av dessa 115 600 anmälningar handlade drygt 31 000 om arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro och drygt 61 000 om arbetsolyckor som inte medfört sjukfrånvaro. Knappt 10 000 olyckor gällde olyckor på väg till eller från arbetet och cirka 12 000 gällde arbetssjukdomar.

Källa: http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2015_01.pdf

Rapport_Osäkerheter om säkerhet_Kärcher

 

 

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...