Bioteknik minskar kommunernas miljöbelastning med 90 procent

av Anders Enquist

 

84903746f4f27338_800x800ar

Benny Fägerstad, Futurum fastigheter och Niklas Axelsson, Bioteria.

På dagens konferens ”Hållbar Kommun” presenterade tre kommuner de verktyg som gör kommunerna mer hållbara. Örebro kommun har ökat det strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet och på så sätt kunnat öka miljönyttan. Örebros kommunala fastighetsbolag, Futurum fastigheter, har i 13 år arbetat med en miljöinvestering som inneburit att miljöbelastningen minskat med 90 procent. Den nya biotekniken från Bioteria är en biologisk process som behandlar fett på plats i stället för att slambilar hämtar fettet en gång per månad.

– I Örebro kommun ansvarar vi för cirka 135 fastigheter –  skolor och förskolor.

För cirka 13 år sedan installerade vi en bioteknisk fettavskiljare från Bioteria för att minska miljöbelastningen på ett mer effektivt sätt. Fettavskiljarna består av bakterier som äter upp fettet på plats. I det biotekniska programmet ingår även en servicedel där Bioteria kontrollerar fettavskiljarna regelbundet. Servicebiten är viktig för mig! Vi har fortsatt arbetet sedan dess och installerar idag fettavskiljare i all vår nyproduktion av skolor/förskolor. Resultatet av satsningen innebär att vi har sänkt våra kostnader med 47 procent . Vi har minskat antalet tömningar med 92 procent och miljöbelastningen av CO2 har minskat med 90 procent, säger Benny Fägerstad, verksamhetsutvecklare Futurum fastigheter i Örebro.

Många kommuner har fortfarande föråldrade lösningar för att lösa avfalls- och fettproblem. Av Sveriges 290 kommuner är det bara hälften som använder denna bioteknik för att bygga ett uthålligt samhälle.

–       Idag är vi mitt inne i ett teknikskifte där traditionell och miljöbelastande teknik ersätts av helhetslösningar baserade på bioteknik. Vår nya helhetslösning tar hand om fettet på plats i fastigheten och möjliggör stora kostnads- och miljöbesparingar för fastighetsägare, verksamhetsutövare och samhället i stort, säger Niklas Axelsson, vd Bioteria.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...