Spara upp till 90% av energikostnaderna för belysning med ny klimatsmart LED-teknik

Telge Energi och Ce-Ce El har inlett ett samarbete som innebär att Telge Energi kan erbjuda sina företagskunder tjänster för energieffektivisering med hjälp av LED-belysning. Många företag är omedvetna om hur mycket energi som går åt till belysning.  Det kan handla om 20-30 % av den totala elkonsumtionen. Samarbetet innebär att Telge Energis företagskunder nu erbjuds hjälp med översyn för att belysningen ska bli så energieffektiv och klimatsmart som möjligt.

– Vår huvudverksamhet är att erbjuda 100% ren, förnybar el från sol, vind och vatten. Tack vare samarbetet med Ce-Ce El kan vi nu utöver våra solcellspaket med batterilagring, erbjuda LED-belysning, en tjänst som våra företagskunder har efterfrågat. Det ligger helt i linje med vår utveckling där vi har ett nära samarbete med flera andra aktörer för att stärka våra positioner inom elbranschen med fokus på både hållbar utveckling och kundnytta, säger Mats Fagerström, VD, Telge Energi.

Mikael Hedlund på Ce-Ce El säger att samarbetet som inkluderar en finansieringslösning innebär ett viktigt steg för att möta behovet av dessa tjänster.

– Telge Energi har stort förtroende hos sina kunder, därför är vi extra stolta över att de väljer att samarbeta med oss på Ce-Ce El. Vi har sedan flera år tillbaka ett samarbete med solcellspaket. Nu utökar vi samarbetet för att erbjuda nuvarande och framtida kunder belysningseffektivisering och klimatsmart LED-belysning med Ce-Ce bekymmersfritt*. Det ger både bättre ljus och minskat underhåll, och det är ett av de snabbaste sätten att skära ned på kostnader och förbättra lönsamheten.

Mats Fagerström, VD på Telge Energi menar att många kunder efterfrågar hjälp med att se över sin energianvändning och att Telge Energi i Ce-Ce El funnit ännu en bra partner som arbetar med hållbar utveckling.

– Många företagare förbrukar en hel del el och vi vet att många kan göra besparingar genom energieffektivisering. Att till exempel byta till LED-belysning är ett enkelt och effektivt sätt som i bästa fall ger en besparing på upp till 90%. Vi kompletterar Telge Energis utbud av enbart förnybar energi med olika tips kring effektivisering som ger färre antal kilowattimmar. Bra för våra kunder och inte minst för miljön och klimatet.


Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Annons

Krabbskal som renar vatten – teknik från Alingsås vinnare i nationell entreprenörtävling

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre belönas i tävlingen Swedbank rivstart. Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna. Bolagets teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri. 4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Avtalet om ny station Växjö klart

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.
– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner – stadshus och station – i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Huddinges expansion fortsätter

1500 nya bostäder, 420 nya förskoleplatser, 760 grundskoleplatser och ett nytt äldreboende kombinerat med förskola är nu ett steg närmare att blir verklighet i Huddinge kommun.

Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.