Producent av akustikundertak vill göra digital projektering lättare

Digitaliseringen håller på att få ett säkert fotfäste inom byggande. I arkitekt- och byggbranschen har den virtuella byggteknologin BIM kommit till att bli vardag som ett oumbärligt projektverktyg. Hos SKANSKA har man redan i många år använt sig av BIM som ett verktyg för planering och visualisering av byggprocessen inom samtliga områden.

 

Campus Roskilde, Danmark.

BIM (Building Information Management) ger en överblick av projekteringsprocessen och gör det möjligt att inhämta information om använda material och deras egenskaper, redan i en tidig designfas. Detta kan bidra till ekonomiska besparingar och att man undviker konstruktionsmässiga konflikter. Därför har projektering i BIM i princip blivit ett krav hos de flesta stora aktörerna inom byggbranschen.

– Den inbyggda pedagogiken i BIM ökar i hög grad förståelsen mellan projektets olika aktörer och optimerar och kvalitetssäkrar både process och resultat, säger Peter Kinnmark, arkitekt och studiochef hos Witte Arkitektstudio AB i Stockholm.

Roskilde Universitet, Danmark.

Det ökade kravet till projektering i BIM gör nu att Rockfon lanserar BIM-objekt till ett stort urval av sina akustiska undertak- och vägglösningar. Verksamheten vill gärna bidra till en smidig digital projekteringsprocess för arkitekten, ingenjören och entreprenören. Med precis och omfattande produktdata underlättar de nya BIM-objekten informationsstyrningen och är med till att säkra ett lyckat förlopp från början till slut.

Optimering av byggdesign

De digitala byggstenarna innehåller all relevant data till digital projektering med akustiska undertak- och vägglösningar från Rockfon. BIM-produktfamiljerna anger specifika produktdetaljer som modulstorlek, färg, materialegenskaper och länkar direkt till relevant data på hemsidan, så filerna alltid är uppdaterade, samtidigt som de bara är på 1 MB. På så sätt har arkitekten möjlighet att lätt designa modeller över kompletta akustiklösningar från Rockfon.

– Vi har haft en stor efterfrågan på BIM-objekt från Rockfon, och vill gärna bidra till att det digitala projekteringsförloppet blir en succé för alla parter i byggprocessen. Därför gör vi nu BIM-objekt tillgängliga, som gör det lätt att bygga upp och samarbeta om projekt, som Rockfon ingår i. Våra BIM-objekt kan med fördel användas som ett integrerat designanalys- och dokumentationsredskap för att stärka byggkoncept från konstruktion till genomförandefas, berättar Oskar Meres, teknisk chef hos Rockfon.

Ekonomi och miljö är två sidor av samma sak.

–  BIM hjälper till att kommunicera det som vanliga ritningar inte kan, och minskar gapet mellan projektering och produktion. Man sparar in på en massa onödiga transporter och material, i de flesta fallen betyder det att om man sparar pengar så sparar man även miljön och tvärtom, säger Martin Mattsson, BIM-samordnare hos SKANSKA

BIM-objekt från Rockfon är tillgängliga för både Revit och ArchiCad.

 

 

 


Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Annons

Krabbskal som renar vatten – teknik från Alingsås vinnare i nationell entreprenörtävling

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre belönas i tävlingen Swedbank rivstart. Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna. Bolagets teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri. 4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Avtalet om ny station Växjö klart

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.
– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner – stadshus och station – i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Huddinges expansion fortsätter

1500 nya bostäder, 420 nya förskoleplatser, 760 grundskoleplatser och ett nytt äldreboende kombinerat med förskola är nu ett steg närmare att blir verklighet i Huddinge kommun.

Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.