Producent av akustikundertak vill göra digital projektering lättare

Digitaliseringen håller på att få ett säkert fotfäste inom byggande. I arkitekt- och byggbranschen har den virtuella byggteknologin BIM kommit till att bli vardag som ett oumbärligt projektverktyg. Hos SKANSKA har man redan i många år använt sig av BIM som ett verktyg för planering och visualisering av byggprocessen inom samtliga områden.

 

Campus Roskilde, Danmark.

BIM (Building Information Management) ger en överblick av projekteringsprocessen och gör det möjligt att inhämta information om använda material och deras egenskaper, redan i en tidig designfas. Detta kan bidra till ekonomiska besparingar och att man undviker konstruktionsmässiga konflikter. Därför har projektering i BIM i princip blivit ett krav hos de flesta stora aktörerna inom byggbranschen.

– Den inbyggda pedagogiken i BIM ökar i hög grad förståelsen mellan projektets olika aktörer och optimerar och kvalitetssäkrar både process och resultat, säger Peter Kinnmark, arkitekt och studiochef hos Witte Arkitektstudio AB i Stockholm.

Roskilde Universitet, Danmark.

Det ökade kravet till projektering i BIM gör nu att Rockfon lanserar BIM-objekt till ett stort urval av sina akustiska undertak- och vägglösningar. Verksamheten vill gärna bidra till en smidig digital projekteringsprocess för arkitekten, ingenjören och entreprenören. Med precis och omfattande produktdata underlättar de nya BIM-objekten informationsstyrningen och är med till att säkra ett lyckat förlopp från början till slut.

Optimering av byggdesign

De digitala byggstenarna innehåller all relevant data till digital projektering med akustiska undertak- och vägglösningar från Rockfon. BIM-produktfamiljerna anger specifika produktdetaljer som modulstorlek, färg, materialegenskaper och länkar direkt till relevant data på hemsidan, så filerna alltid är uppdaterade, samtidigt som de bara är på 1 MB. På så sätt har arkitekten möjlighet att lätt designa modeller över kompletta akustiklösningar från Rockfon.

– Vi har haft en stor efterfrågan på BIM-objekt från Rockfon, och vill gärna bidra till att det digitala projekteringsförloppet blir en succé för alla parter i byggprocessen. Därför gör vi nu BIM-objekt tillgängliga, som gör det lätt att bygga upp och samarbeta om projekt, som Rockfon ingår i. Våra BIM-objekt kan med fördel användas som ett integrerat designanalys- och dokumentationsredskap för att stärka byggkoncept från konstruktion till genomförandefas, berättar Oskar Meres, teknisk chef hos Rockfon.

Ekonomi och miljö är två sidor av samma sak.

–  BIM hjälper till att kommunicera det som vanliga ritningar inte kan, och minskar gapet mellan projektering och produktion. Man sparar in på en massa onödiga transporter och material, i de flesta fallen betyder det att om man sparar pengar så sparar man även miljön och tvärtom, säger Martin Mattsson, BIM-samordnare hos SKANSKA

BIM-objekt från Rockfon är tillgängliga för både Revit och ArchiCad.

 

 

 

Annons