Nya beräkningsmodeller ska bidra till säkrare design av flerfamiljshus i trä

Flera leverantörer som bygger enfamiljshus i trä är på väg att utöka sin produktion till flerbostadshus i flera våningar. Ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet, som fått 2,5 miljoner kronor från Södras forskningsstiftelse, ska utveckla beräknings- och designprocedurer för denna typ av byggnader, något som inte funnits tidigare.

Trä är ett mycket användbart, prisvärt och förnyelsebart material med hög potential inom konstruktion av byggnader. I Sverige finns ett betydande intresse för att utforska nya sätt att utnyttja trä som bärande material i flervåningshus. Detta är dock en stor utmaning för träbyggnadsindustrin, arkitekter, forskare och konstruktörer, eftersom de beräkningsmodeller som finns främst är framtagna för mindre byggnader.

Ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet ska ta sig an denna utmaning: Flervåningshusbyggande av prefabricerade volymmoduler i trä – modellutveckling och experimentella studier. Målet med projektet är att utveckla effektiva tredimensionella modeller för analys av spänning och stabilitet hos flervåningshus byggda med prefabricerade moduler i trä. I projektet ska den så kallade finita element-metoden användas, en metod som gör det möjligt att i detalj analysera mycket komplexa tekniska problem med datorers hjälp.

– Med modellen kommer man att kunna studera hur en hel byggnad uppför sig globalt i form av deformationer, svängningar, fuktrelaterade deformationer och så vidare när byggnaden utsätts för olika statiska och dynamiska laster, berättar Sigurdur Ormarsson, professor i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet och projektledare.

Projektet börjar 1 juli 2017 och kommer att pågå i 2,5 år. Det innehåller också omfattande experimentella undersökningar för att ta fram materialdata för de viktigaste typerna av förband (sammanfogningar) i trävolymmodulerna, vilka ligger till grund för modellen.

– Modellen ska kunna användas för digital produktutveckling innan man skapar själva byggnaderna och bidra till säkrare konstruktioner i framtiden. En annan aspekt är att prefabricerade trämoduler skulle kunna bli en viktig exportvara för Sverige. Vi vill också få in kvalificerade beräknings- och designprocedurer för flervåningsbyggnader i trä i ingenjörsutbildningarna på landets högskolor, säger Sigurdur Ormarsson.

Projektets vikt understryks av att det beviljats 2 475 000 kronor av Södras forskningsstiftelse i maj 2017. Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning verkar för att främja forskning och utbildning av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.


Hifabs nya HR-chef satsar på engagerade medarbetare

Sedan augusti är Malin Sandkulla ny HR-chef på Hifab och som ny på jobbet ser hon möjligheter i allt. Framöver vill hon fortsätta arbetet med Hifabs starka varumärke som attraktiv arbetsgivare. 
Malin Sandkulla kommer ursprungligen från Gävle men en handbollskarriär på elitnivå tog henne till Stockholm för 20 år sedan. Hon är i grunden utbildad elektroingenjör och de första åren i huvudstaden varvade hon handbollen med att jobba som konsult, bland annat som besiktningsman och biträdande byggprojektledare i infrastrukturprojekt. 

Annons

Riksbyggens Solar Egg nominerat till Stålbyggnadspriset 2017

Solar Egg (Solägget), Riksbyggens numera världskända bastu, är en av fem nominerade till Stålbyggnadspriset 2017. Stålbyggnadspriset delas vartannat år ut till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen.

Kopparhuset på Avenyn är Västsveriges smartaste fastighet

Kopparhuset på Kungsportsavenyen 31-35 har utsetts till Västsveriges smartaste fastighet på Fastighetsmässan i Göteborg. Bakom priset står Fastighetsägarna och mässarrangören Easyfairs. Ny- och ombyggnationen av Kopparhuset har resulterat i en helt Co2-neutral fastighet mitt i centrala Göteborg. Geoenergi hämtas från ett 40-tal hål på 300 meters djup i berglagret till en energicentral som i sin tur drivs av Wallenstams vindkraftsel. 

Svårbegripliga årsredovisningar försvårar bostadsaffären

SBAB har sammanställt svaren från närmare 500 personer boende i bostadsrätt i en undersökning om bostadsrätter. En av frågorna var om man studerat föreningens årsredovisning innan ett köp. Endast 35 procent svarar att de studerat föreningens årsredovisning mycket noga. 

Atrium Ljungberg får möjlighet att utveckla Mälarterrassen – ny mötesplats vid Slussen

Exploateringskontoret i Stockholms stad har givit klartecken för Mälarterrassen – en ny byggnad och mötesplats för mat och kultur invid Södermalmstorg vid Slussen. Det meddelades på en pressträff under onsdag förmiddag. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har genom en så kallad markreservation fått exklusiv möjlighet att förhandla om innehåll och förvärv av byggnaden.

132 nya hyresrätter till Norrköping med NCC:s bostäder

För första gången sedan 1960-talet får Hageby i Norrköping nya hyreshus. Rikshem har köpt de 132 lägenheterna som står klara 2019. NCC bygger med sina egna bostadsprodukter som ger fler mindre och ytsmarta lägenheter. Avtalet med Boet Bostad Utveckling är värt 136 MSEK. 

Einar Mattssons kvarter Forskningen nominerat till ”Årets betongarkitekt”-pris

Einar Mattssons studentbostäder i kvarteret Forskningen på KTH har blivit nominerade i tävlingen ”Årets betongarkitekt”. Tävlingen arrangeras av Tidskriften Betong. Fastigheten kommer att inrymma 305 studentbostäder och forsknings- och innovationsmiljön KTH Live-in Lab. Husen har utvecklats av Einar Mattsson med Linda Teng på Semrén och Månsson som arkitekt.

5 tips för att undvika stölder och inbrott i fritidshuset 

De anmälda inbrotten i fritidshus har hittills i år ökat med närmare 7 % jämfört med samma period förra året. Snart är hösten här och det börjar bli dags att bomma igen fritidshuset för vintern. Tjuven slår till när fritidshus och trädgårdar står tomma. Men det finns sätt att minska risken för att bli utsatt.