NCH Europe lanserar ny utrustningsserie för flytande rengöringsmedel

Den globala vatten-, energi-, och underhållsleverantören NCH Europe, har lanserat en ny serie av utspädnings-, doserings-, och sprayutrustning. De nya produkterna kommer att användas med flytande rengöringsmedel såsom vattenbaserade avfettnings-, och rostborttagningslösningar, liksom andra koncentrerade rengöringsvätskor. Det kommer att användas i tillämpningar som sträcker sig från industriella anläggningar, till krävande rengöringsuppgifter i handels- och företagslokaler.

Det nya utbudet består av väggmonterad utspädningsutrustning, för att blanda koncentrerat rengöringsmedel med vatten för att fylla flaskor och hinkar, väggmonterade doserare som används för att exakt och automatiskt förse med den mängd rengöringskoncentrat och spraymedel för svåråtkomliga och vertikala ytor.

Tillverkad av en kemikaliebeständig och tålig polypropylen- (PP)-behållare, eliminerar den nya utspädningsenheten behovet av en strömkontakt, genom att använda ett mekaniskt Venturisystem som ger en effektiv driftsradie mellan en och två bar i tryck och ett maximalt temperaturområde på 70 grader celcius. Lösningsenheten innefattar även modulplåtar, vilket möjliggör att flera enheter kan väggmonteras om så behövs.

”Ett av de största bekymren de flesta människor har med traditionella rengöringsinstallationer, är tiden och krånglet som krävs att blanda och applicera lösningar i de rätta mängderna”, förklarar Peter Crossen, Vice VD på Maintenance- och Partsmaster-innovationsplattformen på NCH Europe. ”Att blanda vattenbaserade avfettningsmedel, rostborttagningskoncentrat och andra kemiska medel är inte alltid praktiskt eller säkert. Detta ledde oss till att utveckla denna serie av lösnings-, doserings-, och sprayutrustning.

”För att säkerställa att den inte förorenar vattenledningar är utspädningssystemet utrustat med ett FLEX-GAP-certifierad anti-utsläppssystem”, fortsätter Crossen. ”Det använder sig av flexibla membranventiler för att ge effektiv utspädning av koncentrerade kemikalier utan att förorena vattenledningarna.”

Doseringssystemet är dessutom väggmonterat och fungerar utan en vattenkälla. Det är enkelt att montera och klickar lätt på plats utan att behöva klämmor, nitar och rördelar. Enheten består av en robust låsbar dispenser i ABS som rymmer upp till 5 L av kemiskt koncentrat. Genom att helt enkelt trycka in den stora knappen på framsidan, aktiveras ett hydrauliskt system och doserar den rätta mängden lösning direkt i en flaska eller hink.

Den nya utrustningens sortiment är kompletterat genom en serie av sprutor och skumbildare för svåråtkomliga ytor. Storleksutbudet är från 600 ml handhållna sprayflaskor, ända upp till 16 Liters batteridriven ryggspruta avsedd för stora vertikala ytor. Sprayutbudet innefattar Viton seal-teknologi, för beständighet mot alkaliska kemiska lösningar, samt dubbelverkande sprayavtryckare och 360-graders sprayning, vilket möjliggör en jämn sprayning även vid användning upp och ned.

 

Annons