Industrifakta lanserar ny hemsida

I och med den nya hemsidan tar Industrifakta ytterligare ett steg i sin externa kommunikation och synliggör den kompetens och erfarenhet företaget besitter. Syftet med uppdateringen är att underlätta för kunder att hitta rätt i tjänste- och produktutbudet och guida dem längs vägen mot rätt beslut.

– Den nya hemsidan tydliggör vilken kunskap och kompetens vi besitter på Industrifakta. Samtidigt lyfter vi fram och belyser den värdegrund som alltid har genomsyrat vårt företag, säger en stolt Patrik Wikman, Vd Industrifakta

– Industrifakta etablerades redan 1978 och är marknadsledande inom sin bransch men upplevde att det behövdes ett omtag av design och innehåll i deras dåvarande hemsida. I arbetet med den nya hemsidan tog vi fasta på att skapa en funktionell hemsida som tydliggör affärsnyttan man får som kund och där man enklare ska förstå Industrifaktas affärslogik och att de även arbetar med rådgivning. I arbetet har vi även uppdaterat den visuella identiteten och gjort en översyn av logotyp, typsnitt och färgpalett allt för att förstärka intrycket av att Industrifakta är en modern aktör i en föränderlig värld, säger Jan Abrahamsson, Cd Addemotion.

www.industrifakta.se

Annons