Hilti lanserar vibrationsutbildning

"Hilti ligger i framkant i utvecklingen av verktyg som främjar en god arbetsmiljö. Därför är det naturligt för oss att fortsätta driva arbetsmiljöfrågor och även erbjuda en utbildning i hur man hanterar vibrationer på arbetsplatsen” säger Sara Olofsson, hållbarhetschef på Hilti.

”Vi arbetar hårt med att utveckla säkra, ergonomiska och arbetsmiljövänliga produkter som med teknik minskar arbetsmiljörisker för användaren. Samtidigt hjälper vi våra kunder att välja de arbetsmetoder och verktyg som ger en förbättrad arbetsmiljö för alla på byggarbetsplatsen och vi delar med oss av vår kunskap kring hur arbetsmiljörisker minimeras” säger Sara Olofsson.

Under 2016 utbildade Hilti drygt 3900 personer i arbetsmiljö, utbildningar inom t ex damm- och kemiska arbetsmiljörisker. I september utökar Hilti sitt utbud av arbetsmiljöutbildningar med en vibrationsutbildning för att kunna erbjuda sina kunder en mer komplett portfölj av arbetsmiljöutbildningar.

”Varje dag arbetar över 400.000 personer i Sverige mer än två timmar med vibrerande verktyg, och skadestatistiken visar på riskerna för användaren. Samtidigt kan allt färre arbeta till pensionsålder bland arbetstagare inom bygg och branschen som helhet måste ta sitt ansvar för slutanvändaren” menar Anna Kittel, produktchef för arbetsmiljöutbildningar på Hilti.

”Arbetsmiljöverket är tydliga med att arbetet med att minska vibrationerna behöver vara förebyggande, regelbundet och långsiktigt. Dessvärre har många arbetsgivare och arbetstagare liten eller ingen kunskap om vibrationer och dess skadliga effekter” fortsätter Anna Kittel.

”Då både arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar i hanteringen av riskerna förknippade med vibrationer är vår utbildning utformad så att båda får nödvändig information och åtgärder för att hantera vibrationer i vardagen. Vibrationsutbildningen är utformad utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om vibrationer, AFS 2005:15, och är, liksom alla våra utbildningar, utvecklad tillsammans med våra kunder”, säger Anna Kittel.

Hiltis vibrationsutbildning vänder sig till yrkesarbetare, platschefer, arbetsledare och KMA. Utbildningen är en timme lång och hålls ute på arbetsplatsen eller i en Hilti-butik. Utbildningen går att boka med start 15 augusti.

För mer information: hilti.se/utbildningar.


Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Annons

Krabbskal som renar vatten – teknik från Alingsås vinnare i nationell entreprenörtävling

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre belönas i tävlingen Swedbank rivstart. Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna. Bolagets teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri. 4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Avtalet om ny station Växjö klart

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.
– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner – stadshus och station – i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Huddinges expansion fortsätter

1500 nya bostäder, 420 nya förskoleplatser, 760 grundskoleplatser och ett nytt äldreboende kombinerat med förskola är nu ett steg närmare att blir verklighet i Huddinge kommun.

Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.