FM Mattsson satsar ytterligare på digitalisering med mål att underlätta för branschen

Färdiga BIM-objekt är ett nytt sätt att göra produktdata digitalt tillgängligt. BIM förenklar och effektiviserar hela bygg- och fastighetsbranschen, hela vägen från idé till färdig installation. Nu lanserar FM Mattsson möjligheten att ladda ner BIM-filer via BIM Object, som är en världsledande aktör inom området. I deras portal finns cirka 130 av FM Mattssons produkter tillgängliga med till exempel CAD-filer, texter, material, anslutningsmått och tillverkningsland.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) förändrar just nu hur byggnader, infrastruktur, energi och VA projekteras och förvaltas. Genom att visualisera och samla all data i en virtuell prototyp effektiviseras kommunikation, koncept, tester och granskning. Förutom att spara tid, pengar och material bidrar ny teknik till en mer hållbar byggprocess. Marknadsledande FM Mattson arbetar ständigt för att ligga i framkant när det gäller utveckling och digitala lösningar som underlättar för branschen, därav det nya samarbetet med BIM Object.
– Den gamla hederliga pärmen för fastighetsskötare ersätts nu med digitala verktyg samtidigt som arkitekter och projektörer hämtar VVS- och produktinformation online. Vår nya digitala BIM-satsning ger oss möjlighet att presentera och specificera våra produkter och dess egenskaper i ett tidigt skede i byggoch fastighetsprojekt, säger Marina Thors Morell, produktchef på FM Mattsson.
BIM Objects portal för FM Mattsson kommer kontinuerligt att fyllas på allt eftersom nya blandare och VVS-produkter lanseras. Förutom att produkterna finns sökbara via BIM Objects portal, uppdateras även företagets egen hemsida löpande med länkar till objekten, allt för att göra det enklare för användaren.

Annons