Annons

Debattartikel: Hyresvärdar förvånar med vissa utspel

När nu förhandlingarna om nästa års hyror drar igång kan vi konstatera att de yrkanden om höjningar vi fått in i många fall ligger på alltför höga nivåer. Med alltför höga hyreshöjningar riskerar hyresrätten att förlora i konkurrenskraft gentemot andra boendeformer, där man anstränger sig för att hålla kostnaderna nere. Givetvis kommer vi från Hyresgästföreningens […]

Hörselprojekt får 2,8 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond

Ett forskningsprojekt som ska ge ett nytt perspektiv på hur vår hörsel styrs av selektiv uppmärksamhet får externt stöd genom 2,8 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond. Patrik Sörqvist, docent i kognitiv hörselvetenskap vid Högskolan i Gävle, leder projektet.

9:or visar kreativa idéer för sin närmiljö

Torptowers, tankstation med hästbajs, linbana över Göta Älv och bilvagnar på magneträls. På tisdag den 29 november med start klockan 9.30 ställer 750 elever från 30 klasser ut sina framtidsvisioner på Universeum under Framtidsdagen för Framtida byggande.

Skanska femfaldigt prisat för arbetsmiljö

Skanska har vunnit fem av sju arbetsmiljöpriser som Trafikverket delar ut för 2011. Priserna avser väg- och järnvägsprojekt. De är en uppmuntran för systematiskt arbetsmiljöarbete och engagemang för att minska olyckor på arbetsplatserna.

Stockholmskändisar k-märks

Statens maritima museer, SMM, har beslutat att k-märka skärgårdsbåtarna Enköping och Östanå I. Under en ceremoni ombord på Östanå I. Den 15 november överräcker SMM:s överintendent Robert Olsson de två mässingstavlorna som bevis på k-märkningen.

Fastighetsföretag upplever att otryggheten ökar

Nästan 40 procent av fastighetsföretagare upplever att otryggheten i samhället har ökat de senaste fem åren. Nio av tio upplever att klotter, inbrott och vandalisering är ett stort problem. Det framkommer i en färsk rapport från Fastighetsägarna där man specialgranskat hur landets fastighetsföretag upplever otryggheten.

Ett steg närmare en bransch utan svartarbete

Sveriges Byggindustrier (BI) välkomnar förslaget att företagen ska lämna kontrolluppgifter månadsvis istället för årsvis som det är idag. Förslaget ligger i linje med BI:s arbete för en sund byggbransch.