Rekordmånga vattenskador på fritidshus under 2016

Under 2016 rapporterades fler vattenskador på fritidshus än något annat år under den senaste tioårsperioden. Många av skadorna beror på sönderfrusna rör och vattenledningar – det visar siffror från Folksam. I år har vintern varit mildare, men det finns ändå anledning att se upp för vattenskador när du öppnar fritidshuset i påsk. 

Annons

Gör-det-själv-marknaden -uppgång från hög nivå

Analysföretaget Industrifakta beräknar att byggmaterialvärdet för gds-marknaden ökade med ca 5 procent under 2016. Ökningen låg i linje med de senaste två årens utveckling och skedde från en redan hög nivå. Det var stigande huspriser, låga räntenivåer och ett fortsatt intresse för renoveringar, som bidrog till uppgången, kommenterar Jens Linderoth på Industrifakta.

Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön

Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några av arbetsmiljöproblemen för personal och elever i skolan. Det visar rapporten om en treårig inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket genomfört i grund- och gymnasieskolor runt om i landet.

Ny undersökning visar: Här är hjärtat i svenska hem

Inredning och homestyling har länge varit en stark trend. Att köpa nyproducerat ger möjligheten att sätta sin egen prägel på bostaden redan från början. Så vad prioriterar bostadsköpare när de ska forma sina nya hem? En undersökning från Skanska visar att köket utan tvekan ligger oss varmast om hjärtat. Och det är där bostadsköparna väljer att lägga ner det mesta av sina pengar.

Allt mer positiv syn på kreditmarknaden bland fastighetsbolagen

I marsupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 44,4 till 46,5, drivet av positivare syn bland fastighetsbolagen som anser att tillgången till lånefinansiering har förbättrats avsevärt. Bankerna anser dock fortfarande att det råder en åtstramning på marknaden.

Nu inleds WWFs klimatutmaning för världens städer

Nu drar WWFs globala stadsutmaning One Planet City Challenge igång. Det svenska initiativet, som på kort tid växt till en stadsutmaning i 25 länder, erkänner och belönar städer som tar täten för en klimatsäker och hållbar framtid. 

Detaljplaneprocessen inget hinder för byggandet

Det tar oftast inte mer än två år att ta fram en detaljplan och de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s nya öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.
– Våra öppna jämförelser visar att i princip alla Sveriges kommuner är väl förberedda för det bostadsbyggande som behövs. Ett bekymmer är dock att byggherrar nästan uteslutande ansöker om bygglov i stora städer och kommuner nära de stora städerna, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).