Vincero förvärvar fastigheter för 360 MSEK i Stockholm och Uppsala ​

Vincero Fastigheter AB förvärvar 14 fastigheter belägna i centrala Uppsala, Aspudden och Täby Kyrkby. Fastigheterna omfattar totalt 32 000 kvm fördelat på kontor, lager, studentbostäder och gym. Förvärven genomfördes som bolagsaffärer och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till sammanlagt 360 MSEK. 

Med de större hyresgästerna Stockholm Stad, Perten Instruments, Lernia samt ytterligare ca 20 hyresgäster är fastigheterna i stort sett fullt uthyrda. Vincero ämnar fortsätta hyra ut och förvalta fastigheterna med befintlig verksamhetsinriktning. Samtliga fastigheter ligger i attraktiva lägen med närhet till service och goda kommunikationer.

‐ Det är med glädje vi nu kan addera ett antal fina fastigheter med starka hyresgäster i mycket attraktiva lägen i Stockholm och Uppsala, säger Robin Rutili, VD på Vincero AB.

Fastigheterna har en markyta om sammanlagt 32 000 kvm.

Annons