Vattenfall sparar två miljarder kronor för att möjliggöra investeringar

I den strategiska förändring som Vattenfall nu genomgår har ett behov av ökad effektivitet inom bolagets stabs- och stödfunktioner identifierats. Vattenfall har därför beslutat att genomföra ett program med ambitionen att minska kostnaderna för dessa funktioner med två miljarder kronor fram till 2020.

I ljuset av det snabbt föränderliga energilandskapet måste Vattenfall anpassa sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft.

– Vattenfall har en tydlig strategisk inriktning och en förändringsplan som omfattar nödvändiga kostnadsminskningar för att frigöra kapital för framtida investeringar, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

De förändringar som har genomförts de senaste åren innebär att Vattenfall har krympt avsevärt i storlek. Däremot har stabs- och stödfunktioner inte reducerats i samma utsträckning. Samtidigt är Vattenfall verksamt i ett snabbt föränderligt energilandskap. Därför har vi identifierat ett behov av kostnadsbesparingar och möjligheter till ökad flexibilitet inom detta område.

Hittills uttrycks sparmålet endast i pengar. Det är högst sannolikt att en reducerad personalstyrka kommer att utgöra en viktig del av lösningen. Däremot har inget mål ännu definierats uttryckt i antal arbetstillfällen. Vattenfall kommer att hantera de följdverkningar detta kan ha för medarbetarna på ett socialt ansvarsfullt sätt och i samråd med personalråd och fackföreningar. Redan pågående effektiviseringsprogram, som den sedan tidigare meddelade outsourcingen av vissa funktioner, är inräknade i detta mål.

– En slimmad och kostnadseffektiv organisation är en förutsättning för lönsam tillväxt för företaget. Den här typen av initiativ är därför en given del av vårt strategiska mål för att trygga en effektiv verksamhet, avslutar Magnus Hall, vd och koncernchef.


Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Annons

Krabbskal som renar vatten – teknik från Alingsås vinnare i nationell entreprenörtävling

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre belönas i tävlingen Swedbank rivstart. Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna. Bolagets teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri. 4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Avtalet om ny station Växjö klart

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.
– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner – stadshus och station – i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Huddinges expansion fortsätter

1500 nya bostäder, 420 nya förskoleplatser, 760 grundskoleplatser och ett nytt äldreboende kombinerat med förskola är nu ett steg närmare att blir verklighet i Huddinge kommun.

Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.