Svenska Handelsfastigheter förvärvar tre handelsfastigheter i Ystad

Svenska Handelsfastigheter förvärvar tre handelsfastigheter i Ystad, Kristianstad och Ängelholm av Eurocorp AB. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta om knappt 3 200 kvm och ett hyresvärde om cirka 3,5 Mkr. Köpeskillingen uppgår till 35 Mkr.

Fastigheterna är fullt uthyrda till byggmarknadskedjan Jem & Fix. Förvärven innebär att Ängelholm tillkommer som ny regional marknad för Svenska Handelsfastigheter, som därmed finns i 43 kommuner runt om i Sverige.

”Fastigheterna i Kristianstad och Ystad är grannfastigheter till befintliga innehav i vår portfölj vilket underlättar vidareutveckling av respektive marknad. Genom detta portföljförvärv etablerar vi oss samtidigt i Ängelholm, vilket passar väl in med vårt övriga bestånd i Skåne. All tre är spännande städer med fortsatt utvecklingspotential”, säger Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig vid Svenska Handelsfastigheter.

Annons