SSM produktionsstartar 204 bostadsrätter efter en hög försäljningstakt i projekt Kosmopoliten

Efter bara två månaders försäljningsperiod har SSM uppnått en 80-procentig försäljningsgrad i bostadsprojektet Kosmopoliten som planeras i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet har därmed produktionsstartats och en initial vinstavräkning har skett under andra kvartalet 2017. Tillträde till mark förväntas kunna realiseras under första kvartalet 2018 och därefter planeras en fysisk byggstart till inledningen av 2019. Inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.

Kosmopoliten Orangeri

SSM påbörjade den 26 april i år försäljningen av 204 bostadsrätter inom ramen för projektet Kosmopoliten i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Totalt planerar Stockholm Stad för cirka 1 600 bostäder i området över tid. Intresset för projektet har varit högt och efter två månaders försäljningsperiod är 80 procent av bostäderna sålda.

Projektet som drivs i egen regi av SSM har därmed produktionsstartats och en initial vinstavräkning har skett under andra kvartalet 2017. Tillträde till mark förväntas kunna ske under första kvartalet 2018 och efter kommunens genomförande av erforderliga exploateringsarbeten beräknas en fysisk byggstart kunna påbörjas under inledningen av 2019. Inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.

– På cirka två månader har projekt Kosmopoliten uppnått en försäljningsgrad om 80 procent, vilket bekräftar den starka efterfrågan som finns på våra prisvärda och yteffektiva bostäder i citynära lägen med tillgång till goda allmänna kommunikationer, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Efter produktionsstarten av projektet Kosmopoliten har SSM 1 415 byggrätter i produktion och cirka 6 000 byggrätter totalt i planerings- eller produktionsfas.

Projektets utformning i korthet
Kosmopolitens arkitektur består av varierande takhöjd, fasadmaterialval i tegel och trä samt sedumtak. Bostädernas BOA varierar mellan 24-98 m², varav närmare 90 procent av bostäderna har en bostadsyta om 30-65 m². Merparten av bostäderna har egen balkong eller uteplats, och det planeras även för att framtida bostadsrättsinnehavare ska kunna erbjudas eftertraktade och tidsenliga gemensamhetsytor i form av utegym, utomhuspool, orangeri, stor cykelpakering, bilpool, laddningsstationer för elbilar samt kylrum för leverans av matkassar. Mer information om projektet Kosmopoliten och intresseanmälan till SSM:s övriga bostadsprojekt finns att läsa på www.ssmliving.se


Johan Karlström slutar som vd för Skanska

Skanskas koncernchef och vd Johan Karlström har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till årsstämman den 13 april 2018, då han även lämnar Skanskas styrelse. Han kommer att fortsätta arbeta som senior rådgivare till och med januari 2019. 

Annons

Därför trivs 95 procent med sitt boende – Området och inredningen viktigast för trivseln

Renovering och inredning blir allt viktigare i de svenska hemmen och det är fler än någonsin som gör om i bostaden för att få till den perfekta trivseln. I en undersökning från Hornbach svarade hela 93 procent att de skulle genomföra någon form av bygg- eller renoveringsprojekt den här sommaren, vilket går att jämföra med strax under 90 procent om man tittar tillbaka på de senaste tre åren dessförinnan. Att förnya hemmet verkar därför vara något svenskarna gör ofta och gärna för att trivas och i samma undersökning kom det fram vilka de främsta faktorerna är för att människor ska trivas i sina hem.

Landshypotek Bank utmanar på bolånemarknaden

Landshypotek Bank har en lång historia men är ny bank på bolånemarknaden. Med bankens bakgrund, ett kundägande, en helt digital ansökan och ett fokus på hela landet står banken för något nytt på marknaden. Nu introducerar sig banken för kunderna med en bästa utlåningsränta på 0,99 procent.

Priserna på bostadsrätter uppåt, villor oförändrade senaste månaden

Den senaste månaden steg priserna på bostadsrätter med +1% medan villor var oförändrade i riket. Sett till tre månader är situationen den omvända där priserna på bostadsrätter har legat stilla medan villorna ökat med +1%. Årstakten har ökat något till +8% för bostadsrätter och är oförändrat på +9% för villor, visar de senaste mätningarna hos Svensk Mäklarstatistik.

2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde

Snart får ägare till 2,4 miljoner småhus ett förslag till nytt taxeringsvärde eller en deklaration inför småhustaxeringen 2018. Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 26 procent. E-tjänsten för fastighetsdeklaration öppnar den 13 september.