SSM förvärvar ett nytt bostadsprojekt om cirka 150 bostäder i Sollentuna

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Storstockholmsregionen inom yteffektiva och prisvärda bostäder, fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett bostadsprojekt i Rotebro (Sollentuna) av Galjaden Fastigheter AB. Projektet omfattar en total BOA om cirka 7 000 m2 vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 150 bostadsrätter. Initial köpeskilling uppgår […]

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Storstockholmsregionen inom yteffektiva och prisvärda bostäder, fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett bostadsprojekt i Rotebro (Sollentuna) av Galjaden Fastigheter AB. Projektet omfattar en total BOA om cirka 7 000 m2 vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 150 bostadsrätter. Initial köpeskilling uppgår till 25 MSEK, därutöver tillkommer köpeskilling efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Försäljningsstart är beräknad till tredje kvartalet 2019 och inflyttning förväntas kunna ske under senare delen av 2021.

SSM har förvärvat ett bostadsprojekt i snabbväxande Rotebro (Sollentuna kommun) av Galjaden Fastigheter AB motsvarande en initial köpeskilling om 25 MSEK, därutöver tillkommer köpeskilling efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektfastigheten (Ritsalen 1) är strategiskt belägen i närheten av Rotebros pendeltågsstation och har goda kommunikationer till både Stockholm, Uppsala och Arlanda flygplats. Sollentuna kommun förväntar sig en fortsatt stark inflyttning till kommunen och har en vision om att utveckla området runt pendeltågsstationen till en attraktiv stadsdel med cirka 4 000 nya bostäder och 12 000 nya invånare.

Projektet omfattar cirka 7 000 m2 BOA, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 150 bostadsrätter.

Projektet kommer att drivas i egen regi med en beräknad försäljningsstart under tredje kvartalet 2019 och inflyttning förväntas kunna ske under senare delen av 2021.

–  Rotebros strategiska läge med närhet till både Stockholm och Uppsala samt tillgång till goda allmänna kommunikationer, natur och friluftsliv tilltalar vår specifika kundgrupp – morgondagens urbaniter. Vårt nya projekt i Rotebro blir därför ett värdefullt tillskott i vår projektportfölj, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Efter förvärvet har SSM cirka 6 100 byggrätter i planerings- eller produktionsfas.

Annons