SolTech Energy får order på 2,8 Mkr från fastighetsbolaget Karlsviken AB

Ordern betyder att en solcellsanläggning för markmontage, motsvarande 240 KW (240 000 watts) effekt, planeras att installeras tredje kvartalet 2017 på Norrby Gård (Norrby) utanför Norrtälje, som ägs av Karlsviken. Anläggningen kommer att tillgodose närmare 70 procent av Norrbys årliga elkonsumtion, och installeras på sådant sätt att den el som produceras i första hand förbrukas i […]

Ordern betyder att en solcellsanläggning för markmontage, motsvarande 240 KW (240 000 watts) effekt, planeras att installeras tredje kvartalet 2017 på Norrby Gård (Norrby) utanför Norrtälje, som ägs av Karlsviken.

Anläggningen kommer att tillgodose närmare 70 procent av Norrbys årliga elkonsumtion, och installeras på sådant sätt att den el som produceras i första hand förbrukas i fastigheterna. Eventuellt överskott kommer att säljas ut på nätet.

-SolTech noterar ett starkt ökat intresse för solenergilösningar, särskilt bland fastighetsägare i Sverige. Det är inte endast en fråga om miljö utan också om långsiktig ekonomisk planering. Större industriella kunder/anläggningar är därför ett av våra fokusområden och vi har i dag personal som jobbar dedikerat mot detta segment. Vi har en väl upparbetad pipeline inom området, och ser många möjligheter till ytterligare affärer inom en snar framtid, säger Frederic Telander, VD för SolTech Energy.

-Karlsviken strävar mot att göra hela sitt fastighetsbestånd energineutralt med förnybar energi och denna markanläggning är ett stort steg mot detta mål. Tack vare flexibiliteten i elnätet kommer vi att kunna sälja överskott och därmed bidra till Sveriges omställning från vanliga energikällor. Bäst av allt: vi räknar med ordentliga besparingar för Norrby Gård, säger Per Nordin, VD för Karlsviken.

Annons