Skellefteå kommuns industrihusbolag Fastighets AB Polaris byter namn

Skellefteå kommuns industrihusbolag Fastighets AB Polaris byter nu namn till Skellefteå Industrihus AB.
– Namnbytet gör vi för att alla som kommer i kontakt med oss ska förstå var vi är verksamma och vad vi gör. Dessutom är det ett avstamp till att vi ska bli ett ännu mer offensivt företag, säger Skellefteå Industrihus vd Robert Lindberg.

 

Han konstaterar att namnet Polaris ibland lett till att de som kommit i kontakt med företaget inte direkt förstått vem de har att göra med.

– När bolaget startades 1963 döptes det till Skellefteå Industrihusbolag vilket på många sätt var ett bättre namn, menar Robert Lindberg.

Samtidigt som företaget tittar i backspegeln när det gäller namnet blickar de framåt och skapar visioner kring hur Skellefteå Industrihus ska finnas med och bidra till ett växande Skellefteå.

– I en kommun som växer ökar behovet av bra lokaler, både för näringslivet, för den högre utbildningen samt för andra organisationer som är viktiga för en positiv samhällsutveckling.

Robert Lindberg betonar att begreppet industri numera har en betydligt vidare betydelse än det hade 1963.

– Bland annat växer den kreativa industrin mycket snabbt i Skellefteå. De har speciella behov i sina lokaler för att vara tillräckligt digitala och för att klara det moderna sättet att mötas.

Här finns Skellefteå Industrihus med och kan erbjuda dem ”spetslokaler” som även sticker ut internationellt. Det senaste exemplet är The Great Northern, som blev en stor succé.

Inte bara en duktig fastighetsägare

Skellefteå Industrihus har under senare år gått från att vara en duktig fastighetsägare och förvaltare till att vara mer proaktiva.

– Det är betydligt bättre att säga ”det gick inte” än att säga ”det går inte”.

Ett nytt synsätt som företaget antagit är att öka graden av outhyrda lokaler så att de står redo att snabbt ta emot nya hyresgäster.

– Minst fem procent av våra lokaler ska vara lediga, berättar Skellefteå Industrihus fastighetschef Fredrik Löfstedt.

Som exempel på detta tar han framtagningen av ett helt nytt koncept för industrihotell i trä där Skellefteå Industrihus bygger det första huset på Anderstorp utan att från början ha några hyresgäster.

– Vårt uppdrag är att bidra till ett aktivt Skellefteå som utvecklas, växer och tar ansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Det gör vi genom att tillhandahålla lokaler för näringslivet och andra verksamheter som är strategiskt viktiga för samhällsutvecklingen. Genom detta är vi en resurs för en hållbar och långsiktig utveckling av platsen Skellefteå, avslutar Robert Lindberg.

Annons