Skanska renoverar tunnlar i Akershus, Norge

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen om renoveringen av två tunnlar på E6 i Akershus. Kontraktet är värt NOK 385M, cirka 400 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2017.

Nordbytunneln är 3 850 meter lång med två filer i vardera riktningen i dubbla rör, medan Smiehagen är 892 meter med två körfält i en riktning. Tunnlarna öppnades 1993 respektive 1999 och ska uppgraderas för att uppfylla gällande tunnelföreskrifter. I Nordbytunneln ska brandsäkerheten och säkringen av berg förbättras. I Smiehagentunneln ska vägbeläggningen ersättas och dräneringsrör repareras. En ny reningsanläggning som tar vatten

Annons