Skanska renoverar fastighet i London

Skanska har tecknat avtal med Helical Plc om att renovera fastigheten 207 Old Street i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 73M, cirka 810 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det första kvartalet 2017.

Avtalet omfattar bland annat att återskapa byggnadens ursprungsform och att lägga till tre nya våningsplan. Fastigheten rymmer en blandning av kontor och kommersiell yta och ingår som en del av en större satsning, The Bower, vid Old Street-rondellen med 16 000 kvadratmeter kontor och 700 kvadratmeter kommersiell yta. Arbetet har påbörjats och beräknas vara slutfört i juni 2018.

Annons