Skanska bygger kommersiell fastighet i London

Skanska har tecknat avtal med Consolidated Developments om att bygga den kommersiella fastigheten St Giles Circus i West End i London, Storbritannien. Avtalet är värt GBP142M, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för tredje kvartalet 2017.

Fastigheten St Giles Circus i West End i London.

I projektet kombineras detaljhandel, fritids- och nöjesytor, kontorslokaler och bostadshus i fyra nya byggnader samt i ett antal befintliga byggnader. För att skydda kulturarvet kommer en fasad att bevaras och kulturminnesmärkta byggnader – varav vissa från år 1666 – kommer att renoveras. För att genomföra projektet kombinerar Skanska sin kompetens inom design, pålning och grundläggning, förberedande arbeten, byggnation samt mekanik- och elteknik. Byggnadsarbetet har påbörjats och förväntas vara färdigställt under det första kvartalet 2020.

Annons