Sju av Sveriges främsta entreprenörer tilldelas Näringslivsmedaljen 2017

Näringslivsmedaljen är Kungliga Patriotiska Sällskapets hedersbevis för utomordentligt entreprenörskap. Medaljen utdelas av Kronprinsessan Victoria vid det kungliga sällskapets årshögtid på Riddarhuset den 25 april. 
Högtidstalare är Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud i Syrien. 

– Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj är viktig – en krona på medaljörens livsverk. Företagen är ägarstyrda och ägs av medaljören helt eller delvis. Sällskapet belönar framgångsrika entreprenörer m fl för att inspirera andra och hedra medaljören, säger Erik Norberg, ordförande för Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Årets medaljörer representerar de mest skilda verksamheter, vad som förenar är att de under lång tid byggt upp en framgångsrik verksamhet. Vid urvalet, tas hänsyn till en rad faktorer som arbetstillfällen i Sverige, lönsamhet, innovation och värdeskapande. 
Förslagsställare är ledamöterna i Sällskapet, ofta med lokal förankring och kännedom om näringslivet i sin region.

2017 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap
Anders Johansson, AJ produkter AB, tillverkar kontors- och lagerinredning samt industriprodukter
Tobias Lindfors, StudentConsulting AB, rekrytering och bemanning
Gunvor Munck, Smålandslogistik AB, transport
Krister Olsson, Balticgruppen AB, konglomerat
Erik Sellberg, Ragnsells AB, återvinning och avfallshantering
Sebastian Siemiatkowski, Klarna AB, betalningssystem
Ann-Marie Skarp, Piratförlaget AB, bokförlag

Kungliga Patriotiska Sällskapet har i över 250 år stöttat utvecklingen av svenskt näringsliv. På 1700-talet var ordet patriot starkt positivt värdeladdat. Det användes om personer som arbetade för det allmännas bästa, inte bara för egen vinning. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet bidrar till Sveriges utveckling genom bidrag på drygt 15 miljoner kr till spridning av forskning och för sociala ändamål. 
Medaljen som delas ut är i 18 K guld och av första storleken med gulgrönt band. Den heter Näringslivsmedaljen och är en belöning för gagnerik gärning inom svensk näringsliv.

Annons