SISAB tar första spadtag för Sjöviksskolan, Årstadal

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, tar första spadtaget för en helt ny skola, Sjöviksskolan, en kommunal F-6-skola i Årstadal. Det kommer att bli en av Stockholms största grundskolor med plats för cirka 1200 elever. Den nya skolan beräknas vara klar för inflyttning höstterminen 2019.

Sjöviksskolan planeras bli en F-6 skola med sex parallellklasser. Skolan kommer att ha möjlighet att ställa om till F-9 skola med fyra parallellklasser. Arkitekt är Anna Areskough på  Max Arkitekter. Skolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnadsnivå silver. Totalentreprenör för skolan är PEAB. Ordervärdet beräknas till cirka 370 miljoner kronor.

– Sällan har en ny skola varit så efterlängtad men också så väl förberedd, eftersom en stor del av verksamheten redan har hunnit byggas upp i tillfälliga lokaler av Sjöviksskolans skickliga medarbetare, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och styrelseordförande i SISAB.

-1200 nya elevplatser är ett mycket bra tillskott till Stockholms behov om 55000 nya elevplatser till år 2040. Sjöviksskolan kommer bli ett nytt landmärke i stadsdelen med moderna och miljömässiga utbildningslokaler, vilka ersätter dagens tillfälliga paviljonger, berättar Claes Magnusson, VD SISAB.

-Att bygga skolor känns väldigt bra. Det är alltid stimulerande att bygga lokaler för barn och ungdomars utbildning om man är samhällsbyggare, och det är Peab, förklarar Lars Enroth, regionchef Peab.

Annons