Rejlers vinner uppdrag för Statnett i Nordnorge

Statnett SF har gett Rejlers i uppdrag att projektera nya transformatorstationer för 420 kV-nätet i Nordnorge. Rejlers ska ta fram ett tekniskt lösningsförslag för stationerna som underlag för investeringsbeslut.

Projekteringsuppdraget omfattar elkraft, byggnader, geoteknik, markundersökningar och vägar.
Arbetet ska utföras under första halvåret 2017 och avtalet inkluderar optioner på det återstående designarbetet fram till färdigställandet av stationerna.
-Vi är glada över förtroendet från Statnett, och vi är säkra på att vi kommer att kunna leverera riktigt bra lösningar för kundens bästa, säger Bjørn Vadholm, projektdirektör på Rejlers Norge.
Statnett har systemansvaret för det norska kraftsystemet. Det innebär att drifta ungefär 11 000 km högspänningsledningar och 150 stationer över hela landet. Driften övervakas av en nationell ledningscentral och två regioncentraler. Statnett ansvarar också för förbindelserna med Sverige, Finland, Ryssland, Danmark och Nederländerna. Se även www.stanett.no.

Annons