Regeringen måste välja väg om höghastighetsbanorna

Trafikverket väljer bort de snabbaste höghastighetstågen i den nationella transportplanen för 2018 till 2029. Generaldirektör Lena Erixon menar att det inte finns resurser för att bygga höghastighetsbanor för tågtrafik i 320 km/h. Därför föreslår Trafikverket att sträckan Lund-Hässleholm och Ostlänken byggs för farter upp till 250 km/h.

– Trafikverkets besked ligger inte i linje med Sverigeförhandlingens direktiv och förslag, varken om hastighet, utbyggnadstakt, eller prioriterad etappindelning. Det är olyckligt att två statliga instanser förordar så olika lösningar i en sådan viktig framtidsfråga, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Med största sannolikhet förverkligas fyrspårutbyggnaden mellan Stockholm och Uppsala under planperioden. Trafikverket bedömer att utbyggnationen skapar förutsättningar för 50 000 nya bostäder.

– Det är positivt att den nya infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) så tydligt lyfter kopplingen mellan infrastruktursatsningar och bostäder, säger Lars Redtzer.

Det är också bra att Trafikverket ser till basindustrins förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft.

– Däremot är det viktigt att utbyggnadstakten snabbas på så att hela Norrbotniabanan kan färdigställas innan 2029, säger Lars Redtzer.

Sveriges Byggindustrier arrangerar ett seminarium där byggindustrin ger sin syn på den nya transportplanen. Seminariet äger rum den 6 september kl 08-09 i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Medverkar gör bland annat infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Svante Hagman affärsområdeschef för NCC Infrastructure samt ordförande Sveriges Byggindustrier.


Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Annons

Krabbskal som renar vatten – teknik från Alingsås vinnare i nationell entreprenörtävling

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre belönas i tävlingen Swedbank rivstart. Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna. Bolagets teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri. 4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Avtalet om ny station Växjö klart

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.
– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner – stadshus och station – i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Huddinges expansion fortsätter

1500 nya bostäder, 420 nya förskoleplatser, 760 grundskoleplatser och ett nytt äldreboende kombinerat med förskola är nu ett steg närmare att blir verklighet i Huddinge kommun.

Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.