Peab bygger om Norrlands Universitetssjukhus i Umeå

Peab har fått uppdraget att bygga om och till Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Beställare är Västerbottens läns landsting och kontraktssumman uppgår till 282 MSEK.

Projektet omfattar nya fasader, fönster, takytor och ventilations­anläggningar på flera byggnader inom området samt ny helikopterplatta. Uppdraget är en totalentreprenad och samarbetsformen är partnering. Arbetet har påbörjats under februari 2017. Projektet orderanmäls under första kvartalet 2017.

Annons