Peab Bostad klarar Svanens krav

Efterfrågan på Svanenmärkt byggande ökar stadigt och nu har en av branschens stora aktörer licens för att bygga Svanenmärkt. Från och med nu i september kan Peab Bostad erbjuda Svanenmärkta flerbostadshus för alla nystartade projekt i egen regi.

– Det är mycket glädjande att vi får med oss en sådan kraftfull aktör som Peab. Det är viktigt med klimatsmarta bostäder med en hälsosam inomhusmiljö när Sverige ska bidra till att de globala miljö- och klimatmålen uppnås. Det ska vara lätt att välja rätt för såväl offentliga beställare som konsumenter även när det gälle komplexa produkter som hus. Svanen är den enda och största konsumentmärkningen på bostäder, förskolor och skolor. 96 % av de svenska konsumenterna känner till Svanen, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

På drygt två år har antalet Svanenmärkta hus som är under uppförande ökat från 618 bostadsenheter till mer än 8 000 bostadsenheter. Idag har 13 bostadsföretag, varav flera av Sveriges största, licens för att bygga Svanenmärkta flebostadshus, småhus och förskolor/skolor.

Svanens krav omfattar allt från att takstolarnas trä inte får komma från skyddsvärda skogar till att golv inte får innehålla farliga kemikalier. Förutom en hälsosam inomhusmiljö ska byggnaden vara energieffektiv. Kontrollbesök görs på plats.

– Vi ser idag en ökad efterfrågan på certifiering från kommuner och bedömer att det inom snar framtid kommer krav från marknaden om miljömärkning av alla boendeformer. Utöver det vill Peab bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Peter Svensson, vd Peab Bostad.

Redan tidigare har Peab Bostad erbjudit Svanenmärkning av enskilda bostadsprojekt, men från och med september införs Svanen i alla nystartade projekt i egen regi för flerbostadshus. Peabs målsättning är att ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling och arbeta aktivt för att skapa levande stadsmiljöer utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala mål.

 

 


Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Annons

Krabbskal som renar vatten – teknik från Alingsås vinnare i nationell entreprenörtävling

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre belönas i tävlingen Swedbank rivstart. Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna. Bolagets teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri. 4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Avtalet om ny station Växjö klart

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.
– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner – stadshus och station – i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Huddinges expansion fortsätter

1500 nya bostäder, 420 nya förskoleplatser, 760 grundskoleplatser och ett nytt äldreboende kombinerat med förskola är nu ett steg närmare att blir verklighet i Huddinge kommun.

Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.