Oscar Properties förvärvar tre fastigheter i Södra Värtan

Oscar Properties Holding AB etablerar sig i Södra Värtan genom förvärv av fastigheterna Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51. Köpeskillingen uppgår till 700 miljoner kronor. Förvärvet ligger i linje med Bolagets lagda expansionsstrategi att växa både inom bostäder och kommersiella fastigheter och Bolaget ser goda möjligheter att utveckla moderna och attraktiva bostäder och kontor på platsen. Avsikten är att tillträda fastigheterna första september 2017. 

Fastigheterna förvärvas från AFA Sjukförsäkring AB och ingår i planarbetet kring Södra Värtan. Köpeskillingen uppgår till 700 miljoner kronor och projektet innefattar bostäder, förskola och kommersiella fastigheter. Oscar Properties ser goda möjligheter att utveckla moderna och attraktiva kontor och bostäder på platsen och bedömer potentialen på området till ca 200 bostäder och till ca 9 000 kvm kontorsyta. Affären inkluderar bland annat en förvaltningsfastighet om 29 500 kvm som idag är fullt uthyrd och ger god avkastning fram tills projektstarten.

– Som vi meddelade i februari ser vi en betydande potential att fortsätta utveckla kommersiella fastigheter i Stor-Stockholm. Marknaden för kommersiella fastigheter med fokus på designade, kreativa och yteffektiva kontor växer och vi ser en stark efterfrågan för en Oscar Properties-produkt för kontor. Fastigheterna i Södra Värtan uppfyller våra kriterier för fortsatt lönsam tillväxt både inom moderna bostäder och kontor och genom detta förvärv fortsätter vi vår lagda tillväxtstrategi, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

– Vi tycker att det är väldigt roligt att Oscar Properties tar över utvecklingen av fastigheterna och ser med spänning fram emot att följa utvecklingen i Södra Värtan, säger Anna Berfenstam transaktionschef AFA Fastigheter.

Förvärvet avses finansieras med egna medel och banklån.

Annons