NCC säljer mark i Danmark

NCC har idag sålt mark i Köpenhamn i Danmark till en privat investerare för en köpeskilling om cirka 95 MSEK.

NCC har sedan 1993 ägt ett större markområde på Teglholmen i södra Köpenhamn som successivt har utvecklats med kontor och bostäder. Den återstående marken, fastigheten matr.nr. 176a, Kongens Enghave, om cirka 9 400 kvm med en byggrätt om cirka 15 500 kvm säljer NCC till en privat investerare för en köpeskilling om cirka 95 MSEK. Försäljningen av markområdet ger en positiv resultatpåverkan i affärsområdet NCC Property Development i det andra kvartalet 2017 om cirka 55 MSEK.

Annons