NCC och Botkyrkabyggen fick en delad första plats när Årets bästa renoveringsprojekt 2017 utsågs

NCC:s renoveringsprojekt på Krögarvägen 2 i Fittja som genomfördes gemensamt med Botkyrkabyggen och arkitektbyrån Spridd fick en delad första plats i SABO:s tävling Årets bästa renoveringsprojekt 2017. Hyltebostäder var den andra vinnaren i tävlingen med sitt projekt Ombyggnad Storgatan där NCC också har varit delaktiga.

Fittja Peoples Palace. Fotograf: Erik Mårtensson

Renoveringsprojektet som NCC, tillsammans med Botkyrkabyggen och arkitektbyrån Spridd, vann med är projektet på Krögarvägen 2 i Fittja som genomfördes mellan 2013 och 2016. Konceptet som låg till grund för renoveringen heter Fittja People’s Palace och togs fram av NCC och Spridd, som en del i tävlingen Nordic Built Challenge 2013 där bidraget även vann första pris.

– På Krögarvägen 2 har vi renoverat på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt med stor hänsyn till de ekonomiska ramarna för de som bor i området. Det är jätteroligt att resultatet uppmärksammas på det här viset. Genom samarbetet med Botkyrkabyggen sätter vi nu en standard för renovering i hela branschen, säger Madelene Nobs, chef Hållbar affärsutveckling NCC.

Renoveringsprojektet har utgått från NCC:s helhetskoncept Hållbar Renovering där man tagit fasta på att skapa ett koncept som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. En viktig grundsten är att de boende och andra lokala intressenter får inflytande i renoveringen som ska göras via en väl genomtänkt samarbetsprocess.

– Avgörande för arbetets framgång har varit att fokusera på relationen mellan projekt och hyresgäst och att avsätta tillräckligt med resurser för arbetet. Projektet genomfördes med kvarboende vilket har gjort att dialogarbetet har löpt som en röd tråd genom hela projektet och bidragit till ett hållbart resultat, säger Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.

Det andra projektet som också vann första pris i tävlingen var Bostadsstiftelsen Hyltebostäders Ombyggnad Storgatan där NCC också varit delaktiga och utfört renoveringen.

Om SABO:s Årets Bästa Renoveringsprojekt
SABO:s Årets Bästa Renoveringsprojekt vill presentera och sprida framgångsrika metoder, produkter och tankesätt som ger bäst värde på varje investerad krona. En bred sammansatt jury bedömde bidragen utifrån både tekniska och ekonomiska perspektiv. Vidare bedömdes hur de tävlande hanterat eventuella svåra situationer i samband med renoveringen. Vinnaren presenterades på SABO:s fastighetsdagar i Gävle 14-15 mars.

 

 

Annons