Magnolia Bostad AB har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier

Magnolia Bostad AB handlas sedan 9 juni 2015 på Nasdaq First North. Bolaget har ansökt om och godkänts för listning på Nasdaq First North Premier. 

Bolag listade på Premier-segmentet tillämpar i stor utsträckning samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket innebär att Magnolia Bostad framöver kommer att följa ett mer långtgående regelverk. På Premier-segmentet finns även en rekommendation att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket Magnolia Bostad gör sedan januari 2017. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier är den 17 mars 2017. Bolagets aktier kommer att handlas under samma kortnamn (MAG) och ISIN-kod (SE0007074505) som tidigare. Listningen på Nasdaq First North Premier är ett naturligt steg på vägen mot att notera Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2017.

Annons