K2A förvärvar byggrätter motsvarande cirka 150 bostäder i Växjö

K2A har genom sitt förvärv av Hemhagen Fastigheter AB fått möjlighet att teckna avtal om markanvisning i Arenastaden i Växjö om cirka 10 000 kvm BTA bostadsbyggrätter, motsvarande cirka 150 lägenheter. Förvärv av markområde ska ske efter det att inriktning för ny övergripande bebyggelsestruktur har beslutats av kommunstyrelsen, Växjö, och till områdets marknadsmässiga värde.

Genom förvärvet av byggrätterna och utvecklingen av 150 välplanerade, yteffektiva lägenheter med hög standard utökar K2A sin projektportfölj i Växjö, som med cirka 88 000 invånare är Sveriges 23:e största kommun.

– Växjö är en mycket intressant region med en växande befolkningsmängd, diversifierat näringsliv och ett expansivt universitet. Den är Smålands tillväxtmotor med god infrastruktur och belägen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Växjö blir en prioriterad marknad för oss och ambitionen är att uppföra fler hyresbostäder och studentbostäder framöver, säger Johan Knaust, VD för K2A.

– Arenastaden är ett särskilt intressant utvecklingsområde med stor potential. Närheten till idrottsanläggningar och väl fungerande handel, service och kommunikationer gör det attraktivt att bo och leva i. När området nu utvecklas och kompletteras med bostäder ser vi goda förutsättningar för att bygga hyresbostäder, avslutar Johan Knaust.

Annons