Inwidos styrelseordförande Arne Frank har hastigt avlidit

Inwidos styrelseordföranden Arne Frank har gått bort efter en kortare tids sjukdom. Valberedningen, med dess ordförande Thomas Woulikainen, inleder nu arbetet med att hitta en efterträdare till Arne. Styrelseledamoten Anders Wassberg, VD och koncernchef för Ballingslöv, fortsätter som, av styrelsen utsedd, tillförordnad ordförande till en ny permanent utsetts. 

Arne Frank blev vald till styrelseordförande för Inwido AB i mars 2014. Med stor entusiasm och övertygelse lotsade han företaget genom börsintroduktionen i september samma år och har därefter verkat med stort engagemang i företaget.

-Arne har gjort stora insatser för Inwido och jag kommer att sakna hans stöd och trygghet i vår förändringsresa. Idag går våra tankar till familjen, säger Håkan Jeppsson, VD och koncernchef för Inwido.

Annons