Integra och Stora Enso på gemensam Sverigeträturné

Konsultfirman Integra och skogsindustriföretaget Stora Enso är under maj på gemensam Sverigeträturné. Syftet med turnén är att öka kunskapen om massivträ som byggmaterial. Turnén är upplagd i form av frukostseminarier i sex städer: Jönköping, Göteborg, Trollhättan, Stockholm, Örebro och Karlstad. Det är framförallt arkitekter, bostadsutvecklare och entreprenörer som deltar på seminarierna. Intresset är stort och totalt kommer över 200 personer att delta i kompetensutvecklingssatsningen.

Fr v Jessika Szyber, Stora Enso, Sofia Ericsson, Integra och Cornelia Andersson, Integra. Foto: Stora Enso.

Integra, som är specialiserade inom byggprojektledning och byggkonstruktion, har som tradition att varje år ge sig ut på Sverigeturné men det är första gången som de har med sig en partner. Stora Enso nappade direkt när fick förfrågan om de ville delta i turnén.

”Det är viktigt att vi ökar samverkan inom hela värdekedjan i byggprocessen. Jag blev glad när Integra tog initiativet att fråga om vi på Stora Enso ville följa med på denna turné. Det var en självklarhet att tacka ja. Det här är en väldigt bra möjlighet att knyta nya kontakter och berätta om vårt nya byggsystem, vårt beräkningsverktyg och byggkomponenter”, säger Jessika Szyber, affärsutvecklingschef för Stora Ensos byggsystem.

Igår var det dags för turnén att stanna till i Stockholm. Från Integra var det konstruktörerna Sofia Ericsson och Cornelia Andersson som presenterade en rad olika fördelar med att använda massivträ som byggmaterial, exempelvis de kortare byggtiderna och hållbarhetsfördelarna med ett förnyelsebart material som trä.

Det var i november i fjol som Stora Enso lanserade sitt byggsystem och beräkningsverktyg på den svenska marknaden. Även om de är relativt nya på den svenska marknaden har de gedigen erfarenhet inom träområdet.

”Vi har levererat massivträprodukter till över 12 000 projekt världen över och har byggt upp en stor kompetens inom området. Vi har idag över 5 000 användare av vårt beräkningsverktyg. Det är enormt roligt att vi fått ett så positivt gensvar på den svenska marknaden och att vi nu är med och driver på utvecklingen så att trähusbyggandet ökar i Sverige”, säger Jessika Szyber.

Det märktes att det var ett stort intresse från det dryga 30-talet personer som fanns på plats vid frukostseminariet i Stockholm. Många frågor ställdes och flera stannade kvar och diskuterade vidare med talarna efteråt.

”Det är glädjande att så många vill lära sig mer om massivträ. Förhoppningsvis blir de som deltar på seminarierna inspirerade och börjar bygga mer i massivträ i framtiden”, säger Jessika Szyber.

Av majturnén återstår nu två stopp: Örebro och Karlstad. Det förs även en dialog mellan de båda företagen om att göra en höstturné för att kompetensutveckla fler inom byggbranschen i hållbart träbyggande.

Fakta massivträ
Massivträ är korsvis lagda enkelskiktsskivor som limmas ihop under högt tryck till stora massiva träelement. Stora Ensos massiva träprodukter är CLT (korslimmat trä) och LVL (laminerat fanervirke). Stora Enso är den enda leverantören i världen som har egen produktion av både CLT och LVL.

Annons