EU-medel säkrar kompetensen inom byggsektorn

Byggsektorn behöver nyanställa omkring 40 000 personer för att säkra byggandet de kommande 10 åren. Samtidigt finns en önskan inom sektorn att öka antalet kvinnor och mångfalden på arbetsplatserna.

För att råda bot på detta har fackförbundet Byggnads, Solna stad och Arbetsförmedlingen inlett ett samarbete och startat flera projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden.
Arbetsförmedlingens projekt syftar till att nyanlända, utrikes födda och kvinnor ska lockas till yrken inom byggsektorn med hjälp av fördjupad studievägledning och utökat stöd hos arbetsgivarna.
De kommunala byggutbildningarna för vuxna i Stockholmsregionen ska genom Solna stads projekt utveckla nya utbildningsmetoder som anpassas efter byggsektorns krav på framtida arbetskraft i syfte att locka fler, främst nyanlända, till utbildning och jobb.
Byggnads kommer i sin tur att fokusera på riktad kompetensutveckling till anställda och ledning i små och medelstora företag för att öka deras chanser till långvariga anställningar och konkurrenskraft. Projekten har inlett samarbete med andra kommuner, branschorganisationer och byggföretag.

Annons