Energibranschen redo för digitaliseringen, men hindras av utmaningar

 OpenText, den globala ledaren inom informationshantering (EIM), presenterar resultat från en undersökning som avslöjar de största affärsutmaningarna inom energisektorn enligt branschens CIO:er och IT-chefer. Undersökningen genomfördes på uppdrag av IDG och påvisar faktorer som hindrar svenska företag i sitt digitala förändringsarbete.   

Resultaten visar bland annat att energibranschen i stort genomgår en digital omvandling som har potential att effektivisera och förbättra många processer. Endast 15% av de som svarande medger att de fortfarande inte har börjat sitt digitaliseringsarbete. De vanligaste svaren kring vilka utmaningar som svenska energibolag har var hantering av energi som individer själva skapar med hjälp av solceller eller andra hållbara energikällor (56%), följt av de krav på hantering på lastbalansering som följer av teknikskiften (52%).

De tuffaste utmaningarna var enligt de svarande att bibehålla en hög servicenivå (22%), följt av branschens avreglering och vad det innebär i form av ökad konkurrens (19%).

75% svarade att det fanns 3 eller fler utmaningar som de ansåg vara mycket svåra att hantera. De vanligaste svaren här var att hantera säkerheten för tillgångar och anställda (67% ansåg att det var deras största bekymmer), samt brist på lagringsutrymme (67%). Majoriteten av de svarande valde även regelefterlevnad (59%) och effektiv förvaltning av tillgångar (56%).

En betydande majoritet (91%) anger att deras organisationer har antingen genomfört eller håller på att genomföra en digital transformation. Här säger 37% av de svenska företagen att de nu är nästan klara med sin digitala transformation. Även om det nästan är 4 av 10 (37%) som säger att snart har avslutat sin digitala omvandling, finns mycket som måste göras för att man ska fullt ut kunna arbeta mer digitalt.

– Många organisationer i energibranschen tampas med utdaterade processer och gamla system, säger Kenneth Gustavson, försäljningschef på OpenText. Det gör det utmanande att förse kunder med den servicekvalitet som de efterfrågar, samtidigt som man ska se till att efterleva lagar och regler i branschen. Med smarta digitala lösningar kan dessa krav uppfyllas.

På frågan om vad som hindrar företagen i sitt digitaliseringsarbete svarar 78% att det är svårt att få stöd från management för att genomföra förändringar. 78% säger att det finns mer brådskande ärenden som kräver så mycket resurser att digitaliseringsarbetet blir lidande. Budgetfrågan är också ett betydande hinder (67%).

Mer än 85% av de svarande säger att de ser stora möjligheter med digitaliseringen. Här nämner manga bolag att digitaliseringen kan göra det enklare att följa juridiska krav (70%).

Datasilos – ett betydande problem för många 

19% av de medverkade i undersökningen svarade att data som lagras i isolerade system inte var ett betydande problem. Det vanligaste svaret var dock att det är ett stort problem som påverkar sättet vi arbetar på men att det inte är kritiskt (48%). 7% medgav att datasilos var ett stort problem som påverkar kundservice.

– Den stora volymen av information, liksom den ökande mängden dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter, har resulterat i en explosion av informationshantering inom energisektorn, säger Kenneth Gustavson. Om det inte hanteras korrekt så förhindras sömlöst informationsutbyte, vilket krävs för effektiv kundhantering.

– För framåtsträvande företag, är utmaningen inte längre bara att organisera information. Utmaningen ligger i att säkerhetsställa att information är tillgänglig på ett sätt att det gör det enkelt att skapa affärsvärde för kunden, avslutar Kenneth Gustavson.

Om undersökningen
OpenText gav IDG i uppdrag att genomföra en djupundersökning som involverade 60 deltagare i ledande roller inom energibranschen i Storbritannien och Sverige. Syftet med undersökningen var att uppskatta graden och mognadsnivån av digitaliseringen inom energibranschen, påverkan av digitaliseringen, utmaningar och möjligheter. Undersökningen ägde rum mellan december 2016 och mars 2017.


Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Annons

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.

Unionen: Regeringens budget kan förvärra kompetensbristen

Regeringen missar chansen att använda de goda tiderna till att stärka Sveriges konkurrenskraft och motståndskraft i nästa nedgång. Utbildningssatsningarna riskerar också tillfälligt att förvärra företagens kompetensbrist. Det som behövs är fler korta yrkes- och högskoleutbildningar, menar Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Skanska kommenterar påståenden i SvD

Skanska välkomnar granskning av Nya Karolinska Solna. Men det finns behov att klargöra fakta kring projektet uppger Skanska. Flera uppgifter och påståenden som publicerats i Svenska Dagbladet känner Skanska inte igen, andra är direkt felaktiga.

Paul Potts badrum – en dröm för alla som älskar att sjunga i badrummet

Gillar du att sjunga i duschen och samtidigt funderar på att förnya badrummet så varför inte passa på att optimera akustiken? Det är nämligen möjligt att bygga ett badrum som är helt anpassat efter din egen sångröst. För att bevisa det har K-rauta tillsammans med ett antal experter specialbyggt ett badrum med optimal akustik åt en av världens just nu mest kända tenorer – Paul Potts.

2017 rekordår för arkitektbranschen

Allt tyder på att den svenska arkitektbranschen slår rekord i år. I Sveriges Arkitekters årliga branschrapport som släpps imorgon pekar alla pilar uppåt, såväl omsättning, beläggning som behovet att rekrytera. Optimismen är sällsynt stark bland företagen trots tecken på att konjunkturökningen börjar avta.
– Företagens kreativitet och förmåga att bygga nya affärer visar sig nu i urstarka siffror, ett år då många har valt att konsolidera efter en tid med snabb tillväxt. Att lönsamheten nu ser ut att bli rekordhög är sunt och på tiden, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef för Sveriges Arkitekter.