Einar Mattsson vinner priset ”Framtidens fastighet 2017” 

När Fastighetsmässan i onsdags utsåg ”Framtidens fastighet 2017” så vann Einar Mattsson med nollenergifastigheten i kvarteret Taklampan. Husen med sina 64 hyreslägenheter står för en hållbar vision för framtidens boende.

Motivering:
”Till en fastighet som har gjort ett avtryck med en hållbar vision för framtiden. En fastighet som ur alla perspektiv har byggts med en stark framtidsvision. Fastigheten är hållbar, energieffektiv, har nytänkande teknik och ett hållbart miljötänk ur flera aspekter. Fastigheten skapar en användarvänlighet för människorna som vistas i och utanför fastigheten. En fastighet som är byggd för framtidens utmaningar helt enkelt.”

– Det är roligt att bli uppmärksammad för ett helhetskoncept som resulterar i en nollenergistandard för två förhållandevis stora hyreshus, säger vice koncernchef Mikael Anjou i en kommentar till priset för ”Framtidens fastighet 2017”.

Kvarteret Taklampan genomsyras av ett miljötänk i stort som smått och är projekterad för Miljöbyggnad Guld. Genom att involvera de boende i hållbarhetsarbetet har Einar Mattsson också skapat en bättre användarupplevelse. De boende kan till exempel i en app löpande följa sin elförbrukning och totalt finns tio laddningsstolpar för elbilar.

Husen har ett tätt klimatskal med treglasfönster för att minska energiförlusterna. Uppvärmningen av husen är mycket effektiv då energi återvinns både i ventilationen och spillvattnet. Dessutom bidrar solcellspaneler på båda taken med energi till fastigheten.

Då husen är byggda i anslutning till ett naturreservat har man valt en träfasad som på ett naturligt sätt smälter in i omgivningen. Man har också valt att behålla så mycket natur som möjligt med träd och stenar, som del av gestaltningen.

Kvarteret Taklampan är en del av Einar Mattssons egna bestånd om 5 200 lägenheter i Storstockholm. Här kan man i förvaltningen via styrsystem enkelt övervaka el- och vattenförbrukningen, och justera temperaturen i husen vid årstidsväxlingar.

Annons