Einar Mattsson ny förvaltare av Brandkontorets fastigheter

Med start den 1 juli får Einar Mattsson det prestigefulla uppdraget att förvalta Brandkontorets 19 fastigheter om totalt 60 000 kvadratmeter i Stockholms bästa lägen. Det är ett totalförvaltningsuppdrag, vilket innebär både teknisk och administrativ förvaltning. Personal kommer att erbjudas möjlighet att följa med i övergången till Einar Mattsson.

Brandkontoret äger vackra fastigheter med anrik historia i Stockholms innerstad. Totalt rör det sig om 512 lägenheter och 160 lokaler.

─ Vi ville hitta en samarbetspartner som står för långsiktighet och kan leverera högkvalitativa tjänster. Vårt val blev Einar Mattsson, som har ett starkt varumärke i huvudstadsregionen och erfarenhet av att förvalta den typ av fastighetsbestånd som Brandkontoret har med stora kulturhistoriska värden. Vi känner oss väldigt trygga med detta beslut, säger Torbjörn Callvik, vd för Brandkontoret, i en kommentar.

Tack vare Einar Mattssons långa historia av förvaltning både av det egna beståndet och åt andra fastighetsägare har man byggt upp en bred kompetens om hur man bäst sköter och utvecklar fastigheter oavsett behov. Den erfarenheten kommer bli Brandkontoret till nytta från start.

─ Vi är väldigt stolta över att få förtroendet att förvalta Brandkontorets vackra fastigheter och välkomnar särskilt den sakkunniga personalen, säger Mikael Dimadis, affärsområdeschef förvaltning, Einar Mattsson Byggnads AB.

Fakta i korthet

Avtalet löper på fem år med start den 1 juli i år.
Totalförvaltning med personalövertagande.
Cirka 60 000 m2 bostäder och lokaler.
512 hyreslägenheter.
160 lokaler.
19 fastigheter i Stockholm.

Annons