Catena säljer fastighet i Jönköping för 96 Mkr

Catena har tecknat avtal med Förvaltnings AB Lustgården, Jönköping, om att avyttra fastigheten Ädelmetallen 1 i Jönköping per den 15 mars. Fastigheten, som håller på att tomställas, har en uthyrningsbar yta om cirka 21 000 kvadratmeter och är byggd 1976.

Försäljningen sker till en köpeskilling om drygt 95 Mkr med ett underliggande fastighetsvärde om 96 Mkr och transaktionen förväntas ge ett resultat om cirka 5 Mkr före skatt. Genom affären stärks kassan i Catena med cirka 25 Mkr som ger Catena kapital till fortsatta investeringar på optimala logistikpositioner.

”Denna försäljning är ytterligare en del av den renodling Catena påbörjat där vi avyttrar fastigheter som finns i ett läge som är bättre ämnat för handel än för logistik. På detta sätt frigör vi kapital som vi satsar i väl placerade och moderna logistikfastigheter.” säger Catenas VD, Gustaf Hermelin, i en kommentar.

Annons