Castellums halvårsrapport januari-juni 2017: 9% tillväxt i förvaltningsresultatet – stark nettouthyrning

Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2017 uppgick till 2 563 Mkr (1 807 Mkr motsvarande period föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 1 248 Mkr (820), motsvarande 4,57 kronor (4,20) per aktie, en förbättring med 9%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 824 Mkr (616) och på derivat till 152 Mkr (- 223). Periodens resultat efter skatt uppgick till […]

 • Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2017 uppgick till 2 563 Mkr
  (1 807 Mkr motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 248 Mkr (820), motsvarande 4,57 kronor (4,20)
  per aktie, en förbättring med 9%.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 824 Mkr (616) och på derivat
  till 152 Mkr (- 223).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 647 Mkr (844), motsvarande 9,69 kronor
  (4,32) per aktie.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 3 849 Mkr (29 658) varav 3 349 Mkr (28 889) avsåg förvärv, 1 356 Mkr (802) ny-, till- och ombyggnationer och 856 Mkr (33) försäljningar.
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 199 Mkr (47).

”Castellum redovisar på nytt ett starkt resultat och en god tillväxt”, sammanfattar koncernchefen Henrik Saxborn. ”Vi slår rekord när det gäller nettouthyrning – både vad avser våra utvecklingsprojekt och vårt befintliga bestånd. Detta har åstadkommits genom en stark hyresmarknad och fantastiska insatser av alla våra medarbetare”.

”Jag är fortsatt positiv”, fortsätter Saxborn. ”Effekterna av hög aktivitet i egna projekt, årets starka uthyrningstakt, förflyttningen av portföljen samt utfallet av synergier på kostnadssidan bådar gott för framtiden – förutsatt att inga dramatiska omvärldshändelser stör bilden”.

Annons