Burell nyinviger Alviksskolan

Alviksskolan kulturminnesmärkta klassrum har renoverats och moderniserats. Ett utmanande arbete som firas med en nyinvigning idag.

Alviksskolan hus A. Fotograf: Eric Claesson.

– Alviksskolan har i sina lokaler tagit emot elever i över hundra år. Det är väldigt kul och viktigt att vi kan bevara och fortsätta traditionen, men nu med dagens moderna verktyg, säger Olle Burell (S) skolborgarråd och styrelseordförande för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Alviksskolan hus A har renoverats och byggts om. Fastigheten som är byggd 1889, samt om- och tillbyggd 1909 och 1940, var i stort behov av modernisering och upprustning. Eftersom hus A är grönklassad har en antikvarisk sakkunnig varit med i projektet. Projektkostnaden uppgick till 92 miljoner kronor.

– Vi har ett stort ansvar att ta hand om de många fantastiska miljöerna vi har i vårt skolbestånd inom Stockholm stad. Samtidigt som staden växer kraftigt så måste vi vara försiktiga med våra unika skolmiljöer så att Alviksskolan kan ta emot elever i hundra år till, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Annons