BTH Bygg tecknar avtal med Stockholmshem om totalrenovering av fastigheten Kvarteret Monumentet 32

BTH Bygg och Stockholmshem har tecknat avtal om totalrenovering av 53 lägenheter samt ombyggnation av två vindsvångar till lägenheter, på Götgatan i centrala Stockholm.

Kvarteret Monumentet 32 uppfördes 1948 och består av ett gatu- och gårdshus på Götgatan i Stockholm. Gatuhuset är sex våningar högt och gårdshuset fem. Fastigheten inrymmer 53 stycken lägenheter. I husen finns även ett antal lokaler med bland annat en McDonalds restaurang, som under hela renoveringen kommer att vara i full drift. Huset har kulturklassning gult, som är den lägsta kulturklassningen. Projektet utförs som totalrenovering med utflyttade hyresgäster men med kvarvarande näringsidkare i lokaler på bottenplan.

– Det finns stora utmaningar i projektet. Bland annat kommer de kommersiella lokalerna att vara i full drift och stor hänsyn måste tas till tredje part. På BTH Bygg har vi stor erfarenhet av liknande projekt, både med kvarboende hyresgäster samt att hantera kulturmärkta fastigheter, säger Mattias Gretzer, ansvarig affärschef på BTH Bygg.

Projektet genomförs som utförandeentreprenad. BTH Bygg beräknar starta i början på maj och vara klara i november 2018.

Annons