Besqab bygger nya bostäder i Stureby

Vid Tussmötevägens ände vid Hemskogshöjden i Stureby, Stockholm, planerar Besqab för tre hus med totalt 59 yteffektiva lägenheter. Det förberedande arbetet har startat med projektering och inom kort börjar markarbeten.

Hemskogshöjden Stureby. Fotograf: Besqab

Igår inleddes den planerade byggnationen på Hemskogshöjden genom att en fågelholk sattes upp i en av tallarna på tomten. För här finns plats för både stad och skog – både människor och fåglar.

-Det är glädjande att Besqab får vara med om att utveckla och tillgodose behovet av nya bostäder i Stureby, nära både natur och kommunikationer, säger Staffan Grundmark, regionchef på Besqab.

Beräknad inflyttning är under första halvåret 2019.

– Jag tror att det naturnära men ändå centrala läget, kommer att tilltala många, exempelvis villaägare i Stureby som vill ha ett mer lättskött lägenhetsboende i närområdet, säger Staffan Grundmark.

Jan Valeskog framhåller Besqabs projekt i Hemskogshöjden som ett gott exempel med god kvalitet.

– Som ansvarig för exploateringsfrågor tycker jag att det är glädjande med detta tillskott av yteffektiva lägenheter på Hemskogshöjden. Vi tror att projekt som detta verkligen bidrar till de bostadspolitiska målen idag, säger Jan Valeskog.

Annons