Anders Düring ny CFO för Serneke Group

Serneke Group AB har utsett Anders Düring som ny CFO. Han har mångårig erfarenhet som CFO från bolag som KappAhl, Volvo IT och Ballingslöv: Anders Düring kommer att rapportera till VD och ingå i Sernekes koncernledning.  

– Vi har idag en stabil och väl fungerande ekonomifunktion och med sina värdefulla erfarenheter och kunskaper från börsnoterade bolag kommer Anders att bidra till att vi bättre kan möta morgondagens utmaningar, säger Ola Serneke, VD och koncernchef.

– Jag ser fram emot att kunna vara med när Serneke nu planerar för nästa stora steg och att kunna bidra med min erfarenhet från flera branscher samt kontakter med finansmarknaden, säger Anders Düring.

– Serneke har ambitiösa mål och för att nå dem är det nödvändigt att successivt tillföra ny kompetens inom strategiskt viktiga områden. Genom nyrekryteringar har vi på kort tid tillfört ny kompetens inom HR, Affärsutveckling och Finans, områden vi ser som avgörande för vår fortsatta framgång. Jag är väldigt glad att kunna välkomna Anders till laget och till vår fortsatta resa.

– Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till avgående CFO Camilla Heyman, som går vidare till nya utmaningar. Camilla kom in i ett avgörande skede i Sernekes utveckling och gjorde en betydande insats i vårt arbete med att förbereda koncernen inför börsnoteringen i november 2016. Vi önskar Camilla lycka och framgång i framtiden, säger Ola Serneke.

Anders Düring är född 1965, har en masterexamen från Handelshögskolan i Göteborg och är sedan 2013 CFO för KappAhl AB (publ). Han tillträder tjänsten som CFO för Serneke under hösten, dock senast i januari 2018.

Annons