ABB förser havsbaserad vindkraftspark i Storbritannien med innovativ lösning för energilagring

ABB:s batteribaserade energilagringssystem optimerar användningen av förnybar energi och ger samtidigt stabilare elnät och säkrare elleveranser.

ABB har vunnit en order på sitt system BESS (Battery Energy Storage System) på två megawatt (MW) för att stödja integrering och överföring av elkraft från den havsbaserade vindkraftparken Burbo Bank utanför Liverpool i Storbritannien. Beställare är det ledande danska energiföretaget för hållbar energi DONG Energy. Burbo Bank har varit i drift sedan 2007 och har en kapacitet av 90 MW, vilket motsvarar elbehovet hos upp till 80 000 engelska hushåll. Det här blir första gången som en havsbaserad vindkraftpark ansluts till ett energilagringssystem av det här slaget för att stärka och stabilisera elnätet i Storbritannien.
Det nationella transmissionsnätet i Storbritannien (National Grid) behöver säkerställa stabila och säkra elleveranser. Nätfrekvensen är beroende av balansen mellan utbud och efterfrågan på el. Integrering av stora mängder intermittent vindkraft ökar komplexiteten på utbudssidan och kan resultera i frekvensvariationer som i sin tur kan påverka leveranserna av el till konsumenterna. ABB:s innovativa lösning BESS stabiliserar nätfrekvensen och hjälper därmed vindkraftparken att leverera säker och tillförlitlig el.

”Vi är glada att få implementera den här innovativa lösningen som kommer att underlätta integreringen av miljövänlig vindkraft utan att kompromissa med nätstabiliteten och elkvaliteten till konsumenterna”, säger Giandomenico Rivetti, global chef för ABB:s verksamhet High Voltage Products inom divisionen Power Grids. Energilagring spelar en nyckelroll i utvecklingen av elnätet och är ett strategiskt fokusområde för oss som partner i arbetet för ett starkare, smartare och grönare elnät.”

”Behovet av flexibla elnät fortsätter att öka. Som en ledande leverantör av fossilfri energi ser vi fram emot att vara en del av den här innovativa lösningen som gör energisystemet smartare och bidrar till högre stabilitet i transmissionsnätet”, säger Ole Kjems Sørensen, Senior Vice President, Partnerships, M&A and Asset Management vid DONG Energy. ”Den här lösningen som vi har utvecklat tillsammans med ABB är ett exempel på hur vi förverkligar vår vision.”


Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Annons

Krabbskal som renar vatten – teknik från Alingsås vinnare i nationell entreprenörtävling

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre belönas i tävlingen Swedbank rivstart. Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna. Bolagets teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri. 4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Avtalet om ny station Växjö klart

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.
– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner – stadshus och station – i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Huddinges expansion fortsätter

1500 nya bostäder, 420 nya förskoleplatser, 760 grundskoleplatser och ett nytt äldreboende kombinerat med förskola är nu ett steg närmare att blir verklighet i Huddinge kommun.

Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.