Hyresrätter återtar ledartröjan

Enligt en rundringning som Industrifakta har gjort, råder det stor aktivitet runt om i de svenska kommunerna. Många kommunala bostadsbolag, som inte har byggt bostäder på flera år, uppger att de är igång med, eller planerar, ett eller flera nyproduktionsprojekt. Den ökade aktiviteten återspeglas även i statistiken, som visar att andelen hyresrätter av total flerbostadshusproduktion […]

Annons

SBC listar de vanligaste – och knasigaste – namnen på bostadsrättsföreningar

En av de första sakerna som behöver göras när en bostadsrättsförening skapas är att namnge den. Sol, ek och ny är de vanligaste förekommande orden i bostadsrättsföreningar runt om i landet. Men även mer ovanliga namn såsom Torkskåpet, Kaggen och Läderlappen återfinns på listan över svenska bostadsrättsföreningars beteckningar. Det visar en kartläggning från SBC Sveriges […]

OBOS utvecklar nya bostäder vid Norra IP i Sandviken

Norra IP är klassisk idrottsmark mitt i centrala Sandviken. Här har det utövats både bandy, fotboll och friidrott på högsta nivå, men sedan över 10 år tillbaka är det beslutat att idrottsplatsen ska byggas om till bostäder. Nu är det klart att OBOS får uppdraget att bygga nästa etapp på Norra IP.

Specialfastigheter säljer Malmö Centralfängelset 1

MKB Fastighets AB förvärvar Malmö Centralfängelse från Specialfastigheter Sverige AB. MKB har under en längre tid sökt exploateringsmöjligheter i östra Malmö. Nu har MKB förvärvat fastigheten Malmö Centralfängelset 1 i Kirseberg.
– Specialfastigheter har en tydlig inriktning – säkerhetsfastigheter. Då Kriminalvården sedan årsskiftet har lämnat anstalten i Kirseberg, Malmö Centralfängelse, och fastigheten ger stora möjligheter till att utveckla bostäder så har vi valt att sälja den till MKB som är en stor bostadsutvecklare i Malmö, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Serneke Anläggning får uppdrag i Upplands Väsby

Serneke Anläggning har idag tecknat avtal med Midroc om en anläggningsentreprenad i Upplands Väsby. Kontraktet är värt omkring 31,5 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2017.

SolTech Energy får order på 2,8 Mkr från fastighetsbolaget Karlsviken AB

Ordern betyder att en solcellsanläggning för markmontage, motsvarande 240 KW (240 000 watts) effekt, planeras att installeras tredje kvartalet 2017 på Norrby Gård (Norrby) utanför Norrtälje, som ägs av Karlsviken. Anläggningen kommer att tillgodose närmare 70 procent av Norrbys årliga elkonsumtion, och installeras på sådant sätt att den el som produceras i första hand förbrukas i […]

SSM förvärvar ett nytt bostadsprojekt om cirka 150 bostäder i Sollentuna

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Storstockholmsregionen inom yteffektiva och prisvärda bostäder, fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett bostadsprojekt i Rotebro (Sollentuna) av Galjaden Fastigheter AB. Projektet omfattar en total BOA om cirka 7 000 m2 vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 150 bostadsrätter. Initial köpeskilling uppgår […]

NCC utför infrastrukturarbete för Helsingborgs nya sjukhusområde

NCC ska på uppdrag av Region Skåne modernisera Helsingborgs sjukhusområdes medieförsörjning. I uppdraget ingår att bygga två nya teknikbyggnader, byta ut de ledningar och anslutningar som förser området med vatten, el, syrgas, kyla etc, samt kulvertering under befintligt sjukhus. – Vi gör omfattande investeringar för att utveckla Helsingborgs sjukhusområde och en viktig del är en […]