Annons

Nu är Nacka 100 000 invånare

Den 24 maj 2017 visade siffror från Statistiska centralbyrån att Nacka har sprängt 100 000-gränsen! Närmare bestämt är det nu 100 022 personer som är folkbokförda i Nacka kommun.

Ny vd på Sika Sverige

Sébastien Godard har tillträtt som ny vd på Sika Sverige. Sébastien har rekryterats internt och har en lång karriär inom Sika-koncernen. Han kommer ursprungligen från Frankrike där han även började sin karriär inom Sika som säljare hos Sika Frankrike 1998. Han har därefter innehaft flera olika befattningar både i Frankrike och runt om i världen och tar med sig en gedigen erfarenhet från flera av Sikas affärsområden, distributionsled och varumärken.

Förändringar i Skanskas koncernledning

Vice vd Rich Cavallaro, som för närvarande ansvarar för byggverksamheten i USA, har valt att återgå till sin tidigare roll som vd för Skanska USA Civil. Rich Cavallaro kommer i den rollen att fokusera på lönsamheten i USA Civil verksamheten och som en konsekvens av det lämnar han arbetet i koncernledningen. Rich ersätter Mike Cobelli, som får en roll som senior rådgivare och kommer att stötta arbetet i att stärka lönsamheten i USA Civil. 

Kungsleden avyttrar fastigheter med bostadsutvecklingspotential 

Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Flogsta 22:3 i Uppsala samt de obebyggda fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 i Botkyrka i två separata transaktioner. Avyttringarna är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.

Eworkbarometern 2017: Rekordoptimism hos IT- och teknikkonsulter

Högkonjunkturen för IT/telekom- och teknikkonsulter har förstärkts ytterligare. Närmare 90 procent av konsulterna rapporterar fortsatt god och eller ökad beläggning. 45 procent har också höjt sina arvoden det senaste året, visar Eworkbarometern för 2017.

NCC vinner uppdrag för ny tågdepå i Skåne

NCC har fått i uppdrag att uppföra en ny underhållsdepå för Öresundstågen. Projektet genomförs i två faser där parterna i den första fasen tar fram bygghandlingar och ett riktpris för projektet. Därefter kan parterna teckna ett byggkontrakt med ett beräknat ordervärde om cirka 550 MSEK.