Kungsleden förstärker med två nya marknadsområdeschefer

Kungsleden AB förstärker sin position i Mälardalen och rekryterar Thomas Lundin och Catarina Lundén som marknadsområdeschefer för klustren Västerås City respektive Finnslätten i Västerås. 
Västerås är Sveriges femte största stad och en viktig tillväxt- och logistikort med ett strategiskt läge invid E18 samt goda kommunikationer till Stockholm och övriga Mälardalen. Kungsleden är den i särklass största kommersiella fastighetsägaren i Västerås med 575 000 kvm uthyrbar yta där 236 000 kvm ingår i området Finnslätten och 153 000 kvm i Västerås City.

Annons

Bravida samlar specialområden i ny division

Bravida i Sverige bildar en ny rikstäckande division för områdena säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Syftet är att utveckla de tillväxtmöjligheter och synergier som finns inom dessa områden.

Staffanstorp får nytt äldreboende

I början av 2019 kommer ett nytt äldreboende som riktar sig till personer med demenssjukdom att stå inflyttningsklart i Staffanstorp. Boendet får namnet Villa Roos Park och uppförs i samarbete mellan Vardaga och Roos vård- och boende Fastighets AB.

Mimer renoverar Västerås mest fotograferade vy

Nu påbörjar Bostads AB Mimer underhållsrenovering på några av de kulturhistoriska byggnader som ligger centralt i Västerås. Det gäller Mimers fastigheter runt Svartån samt Bondtorget. Byggnaderna är i behov av underhållsarbete för att hålla i många år till. Generellt är det fasadmålning, tak- och fönsterrenovering som kommer att utföras. Planeringen av arbetet har skett tillsammans med Västmanlands läns museum.

Ny kommunikatör hos FOJAB arkitekter

FOJAB arkitekter anställer Emma Schöön som kommunikatör. Emma har tidigare arbetat som marknadsansvarig och har en bred bakgrund inom kommunikation och PR.

COWI får förtroendet i utvecklingen av campus Albano

Albano i Stockholm ska bli ett vetenskapligt nav och bilda ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 15 000 studenter och forskare. Här ska det också byggas cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. COWI har fått i uppdrag av Akademiska Hus, som är byggherre för universitetslokalerna, att ansvara för byggnadskonstruktion och geoteknik för tre av fyra byggnader.

Catena förvärvar fastighet i Malmö

Catena har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Morup 5 belägen i Östra Hamnen i Malmö. Affären sker som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 89 Mkr. Säljare är Bring Cargo Inrikes AB som även blir den största hyresgästen i fastigheten tillsammans med Kurt Nagel och Lehnkering. Fastigheten med sitt centrala läge i Malmö är ett bra exempel på citylogistik, det vill säga lager och distribution i nära anslutning till en storstadsregion.

Sveriges Byggindustrier välkomnar att regeringen vill öka bostadsbyggandet genom infrastruktursatsningar

Idag presenterade regeringen sitt direktiv till åtgärdsplanering som utgör nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. 
– Det är mycket bra att regeringen i sina infrastruktursatsningar betonar vikten av att låta infrastruktursatsningar stödja ett ökat bostadsbyggande. Dock är satsningar på tok för låga för att kunna betala av på transportinfrastrukturskulden som idag uppgår till cirka 150 miljarder kronor. Allt talar för att Sverige måste genomföra mycket större infrastrukturinvesteringar än vad regeringen nu föreslår, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier.