Swegon återigen nominerat för Stora Inneklimatpriset

Nya WISE är ombyggd från grunden och utvecklad för att göra hela byggprocessen så enkel som möjligt. WISE består av flera smarta komponenter som tillsammans skapar ett system som underlättar en snabb driftsättning och smidig installation systemet är dessutom självläkande. För att förenkla i de senare skedena av byggprocessen och inför framtida ombyggnationer, så är systemet även baserat på den senaste tekniken för trådlös kommunikation som gör det möjligt att bygga om eller förändra lokalerna och tilldela komponenterna nya roller.

Nya WISE förenklar byggprocessen.

En patenterad radiolösning gör att WISE-systemets produkter, t.ex. spjäll och don, kommunicerar via inbyggda radionoder. Detta sparar avsevärt med kostnader för kabeldragning och eliminerar risken för felkopplingar.

”Nya WISE öppnar upp helt andramöjligheter vad gäller att införa framtida smarta funktioner och via vårt nya webbinterface får kunden direkt en helhetsbild över inomhusklimatet i byggnaden, säger Åsa Norén-Lundh, produktchef på Swegon.

Stora Inneklimatpriset
Stora Inneklimatpriset – tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och VVS, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

Priset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader.

I Stora Inneklimatprisets jury ingår representanter för tre branschorganisationerna, Energi- och miljötekniska föreningen, Svenska Kyltekniska Föreningen och Svensk Ventilation samt ordföranden Lars Ekberg, docent i installationsteknik vid Chalmers samt ansvarig för affärsområde Fastighetsföretag och Industri vid CIT Energy Management AB.

Prisutdelning sker under Inneklimatgalan i Stockholm den 18 maj 2017 och prisutdelare är Alf Karlsson statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Swegon har mottagit Stora Inneklimatpriset två gånger tidigare. 2007 för komfortmodulen PARASOL som med sin 4-vägs luftspridning och höga komfort satte ett nytt riktmärke för komfortventilation på marknaden. 2011 belönades Hotel Solution som är en väl sammansatt systemlösning med samverkande produkter som uppfyller de höga komfortkrav hotell har.

Annons