Positiv start på året för värmepumpar

Försäljningen av värmepumpar steg med totalt 10 procent under årets första kvartal och den positiva försäljningstrenden förväntas hålla i sig. Särskilt bra går försäljningen av frånluftvärmepumpar.

 

Under årets första tre månader såldes värmepumpar för totalt 1,3 miljarder kronor i Sverige, vilket är 9 procent mer än samma period förra året. Trenden med kraftigt ökad försäljning av frånluftsvärmepumpar fortsätter, samtidigt som försäljningen ökar även för övriga två värmepumpsslag.

Försäljningen under kvartal 1 uppdelad på olika produktslag:

Totalt + 10 %
Luft-vattenvärmepumpar + 4 %
Frånluftvärmepumpar + 23 %
Vätska-vattenvärmepumpar (=bergvärmepumpar) + 2 %.

– Branschen fortsätter att gå väldigt bra och vi förväntar oss att trenden håller i sig. Den höga nybyggnadstakten och att värmepumpar för större fastigheter fortsätter ta marknadsandelar från framförallt fjärrvärmen talar för det, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen under kvartal 1 uppdelad på villa och fastighet:

 

Villa Fastighet
Totalt +11 % + 14 %
Frånluftvärmepumpar + 23 %  
Luft-vatten + 11 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (=bergvärmepumpar) + 1 %.  
     

– Även om vi ser en stark utveckling för värmepumpar i Sverige, finns det flera hinder för att branschen ska kunna växa i takt med tillväxten i byggsektorn. Framför allt är bristen på yrkeskunnig personal ett dilemma, säger Per Jonasson.

Annons