Oscar Properties nya bostadsprojekt Cykelfabriken i Uppsala; en hyllning till funktionalistisk arkitektur

Cykelfabriken med sina 100 moderna bostäder på industrihistorisk mark i Fålhagen, Uppsala, är bostads-utvecklaren Oscar Properties första projekt utanför Stockholm. De två byggnaderna på Väderkvarnsgatan/S:t Olofsgatan skapas i funktionalistisk stil med tydlig inspiration av 30-talets Uppsalaprofil och stadsarkitekt Gunnar Leche. Cykelfabriken blir ett uttrycksfullt tillskott till ett redan unikt kvarter där gamla och nya bostadshus samsas med kontor och historiska fabriksbyggnader från platsens industriella guldålder. Samtliga bostäder får specialritade kök och badrum och de flesta har även egen balkong, terrass eller uteplats mot den lummiga gården. Byggstarten är redan nu i höst då även försäljning av bostäderna startar. Inflyttning är beräknad till sommaren 2019.

Namnet Cykelfabriken är en hyllning till den gamla Nymanfabriken tvärs över gatan som under sina glansdagar på 1940-talet var Norra Europas största cykeltillverkare. Oscar Properties har sedan bolaget startade för över tio år sedan haft en förkärlek för industriarkitektur, och även här hämtar byggnadernas form inspiration från platsens historia och funktionalistisk arkitektur. Cykelfabriken består av två bostadshus och en gemensam gård. Byggnaderna kännetecknas av dess burspråk och de rejäla fönsterbanden av högsmala glaspartier som löper runt husen. Tåliga material så som puts, stål och glas dominerar och skapar ett uttryck som, likt den klassiska industri- och verkstadsarkitekturen, kommer att stå sig över tid.
– Kontraster är talande för utformningen av Cykelfabriken. Fasadernas ljusa puts bryter effektfullt mot fönstrenas mörka omfattningar. På insidan möter ljusa kulörer och material mörka, och blanka ytor möter matta, säger Maria Claësson, designansvarig arkitekt för Cykelfabriken hos Oscar Properties.
Oscar Properties driver även i skrivande stund uppmärksammade projekt som Norra Tornen i Stockholm tillsammans med världsarkitekten Rem Koolhaas/OMA, samt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden tillsammans med Herzog De Meuron. Bostadsutvecklaren har under flera år letat efter rätt plats och omgivning i Uppsala för ett nybyggnadsprojekt. Fålhagen är med sitt centrala läge och byggnader från första halvan av 1900-talet den plats Oscar Properties eftersökt.

– Uppsala växer snabbt och det finns ett uppdämt behov av fler bostäder. Vår vision är att Cykelfabriken i Fålhagen ska bidra till stadsbilden och addera en vacker funktionalistisk arkitektur med en tydlig historisk prägel. Ambitionen är alltid att våra hus ska vara unika och sticka ut vilket Cykelfabriken gör. Redan nu ser vi ett stort intresse för projektet med över 2000 intresseanmälningar, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.
Cykelfabrikens två byggnader ansluter endast delvis till intilliggande hus, vilket ger generösa ljusinsläpp och en vid utsikt från merparten av lägenheterna. Den sobra interiören samspelar med exteriören och har även den inspirerats av modernismen och dess funktionalistiska arkitektur.
– Husens alla burspråk skapar intressanta, dynamiska platser och ljusinsläpp som uppmanar till ett trivsamt och föränderligt boende, berättar Maria Claësson vidare.
I badrummen möter högblankt svart kakel matta målade ytor och golv i klassisk sten. Köken är speciellt framtagna för Cykelfabriken och har utvalda detaljer i blankkrom samt rejäla rostfria arbetsbänkar med en vink till områdets industriella minne.

Ett gemensamt garage för cyklar, bilar och barnvagnar byggs och kopplar samman de två byggnaderna. Via portalen når man husens entréer som vetter mot gården där sociala ytor möter rogivande lummighet. På taket finns också en gemensam lokal som de boende kan använda för fester och umgänge.
– Projektet är betydelsefullt för staden och kommunen med tanke på dess centrala läge utmed ett av våra stadsstråk. För kommunen är det viktigt att både jobba med förtätning av befintliga miljöer och nya utbyggnadsområden. Projektet är ett ambitiöst exempel på hur förtätning kan ske med inslag av både handel och boende. Arbetet har från början präglats av transparens och öppenhet i dialogen, vilket är centralt för att bygglovprocessen ska löpa så smidigt som möjligt för alla parter, säger Christian Blomberg, bygglovschef på Uppsala kommun.

Kvarteret runt Cykelfabriken

Kvarteret runt Cykelfabriken är ett stycke svensk industrihistoria. Tvärs över gatan ligger den gamla Nyman-fabriken. Byggnaden invigdes vid sekelskiftet 1900 och markerade klivet från mindre familjeföretag till expansivt aktiebolag. Tolv år tidigare hade grundaren, Anders Nyman, tillverkat företagets första velociped — en höghjulig cykel — som fick namnet Hermes. Cykeltillverkningen tog snart fart och man växte snabbt ur lokalerna. Väl på plats i den nya fabriken växte produktionen och efter bara ett par år tillverkade man 2000-3000 cyklar om året.
De efterföljande åren expanderade man ytterligare. Man köpte nu ny tomtmark, byggde ut och byggde nytt och 1920 omfattade fabriken nästan hela kvarteret mellan Salagatan, S:t Persgatan, Väderkvarnsgatan och S:t Olofsgatan.
Med 20- och 30-talen kom ekonomiska kriser och oro. För att bättre klara de skakiga tiderna gick man samman med ett flertal konkurrenter. 1931 fusionerade man med Stockholmsbolaget Lindblad som bland annat tillverkade cykeln Crescent och som nu flyttade sin tillverkning till Uppsala. Under 40-talet och andra världskriget fick Nymans ett rejält uppsving och 1948 var man norra Europas största cykeltillverkare, med över 1500 anställda och en imponerade produktionstakt på en cykel i minuten. Med 50-talets intåg drabbades man av kriser i form av den växande bilismen och hotande konkurrens från utlandet. För att tackla utmaningarna gick Nymansbolaget samman med det andra stora cykelföretaget i Sverige, Monark, och på sikt kom all produktion att flyttas till Varberg. I mars 1963 monterades den sista cykeln i kvarteret i Uppsala.
Gunnar Leche
Gunnar Leche var stadsarkitekt i Uppsala mellan 1920 och 1954 och kom att sätta sin prägel på stadsbilden mer än någon annan. Exempel är Fålhagen där Cykelfabriken ligger men även stadsdelarna Tunabackar och Salabacke samt byggnaderna Vaksalaskolan, Uppsala Stadsteater och Gamla stadsbiblioteket i Uppsala, för att bara nämna ett fåtal. I Stockholm står han bakom det ikoniska Liljeholmsbadet.
I slutet av sin karriär inspirerades Leche mer och mer av modernismen, inte minst när han ritade för näringslivet. Ett exempel är ett servicepalats för bilar samt en stor kontors- och lagerbyggnad i Fålhagen. Mitt över gatan från Cykelfabriken ritade han även en rad tillbyggnader för Nymans verkstäder.


Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Annons

Krabbskal som renar vatten – teknik från Alingsås vinnare i nationell entreprenörtävling

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre belönas i tävlingen Swedbank rivstart. Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna. Bolagets teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri. 4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Avtalet om ny station Växjö klart

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.
– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner – stadshus och station – i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Huddinges expansion fortsätter

1500 nya bostäder, 420 nya förskoleplatser, 760 grundskoleplatser och ett nytt äldreboende kombinerat med förskola är nu ett steg närmare att blir verklighet i Huddinge kommun.

Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.