Metsä Wood investerar i partnernätverk inom industriell konstruktion av träelement

Träbyggande blir allt populärare över hela världen. Moduler och prefabricerade element har gjort träprodukter mer konkurrenskraftiga, i synnerhet inom bostadsbyggande.  Genom partnernätverket i Europa ökar Metsä Wood andelen byggande som sker med Kerto® LVL-element.

Byggbranschen genomgår en stor förändring där byggandet flyttas från byggarbetsplatsen till tillverkning på annan plats. Produkter som följer industristandard ökar kvalitet och effektivitet inom byggnation. Ledtider på byggarbetsplatser kortas, mängden fel reduceras och mycket lite material går till spillo.

Metsä Wood arbetar långsiktigt med att hitta permanenta partner för industriellt träbyggande. Målet är att utveckla ett ekosystem som baseras på Metsä Woods Kerto LVL-produkter (laminated veneer lumber).

”Vi har som mål att utveckla ett träbaserat ekosystem i Europa med specialister som fokuserar på sin kärnverksamhet”, säger Juha Kasslin, ansvarig direktör för Centraleuropa och försäljningsutveckling på Metsä Wood.

”Metsä Woods kärnverksamhet är LVL-tillverkning på industrinivå och vårt partnernätverk utför omfattande produktutveckling baserad på våra produkter. Det här upplägget är gynnsamt för tillväxten för hela ekosystemet. Samarbete är viktigt för att expandera träkonstruktionssektorn, inklusive stadsbyggande, där potentialen är störst”, lägger Kasslin till.

En materialleverantör på industrinivå

Metsä Wood har långsiktiga leverans- och samarbetsavtal med LVL-elementbyggare. De finska operatörerna Lapwall och Sisco är bra exempel. Metsä Wood levererar Kerto LVL-produkter med fast längd som samarbetspartner använder till att tillverka tak-, golv och väggelement, samt kompletta moduler.

Siscos snabba tillväxt visar på att Kerto LVL kan användas till så gott som alla konstruktionstillämpningar. Den ökade försäljningen av prefabricerade badrums-, köks- och lägenhetsmoduler tyder på att lägenhetsbyggnader i trä har framtiden för sig. Siscos ambitiösa mål är att öka andelen höga träbyggnader i Finland från 3–4 procent till 10 procent inom fem år.

”En lämplig bas för varje byggprojekt kan monteras från moduler varefter arkitektteamet skapar en imponerande enhet genom att tillföra attraktiva element, färger, balkonger, taklister med mera”, säger Lauri Halminen, VD på Sisco. ”Med strukturdesign får produktionen ett rimligt pris och industritillverkning ser till att projekten utförs effektivt.”

Lapwall tror på logik- och monteringskedjan som har hämtat inspiration från bilbranschen: inom industriell träkonstruktion sammanförs arbetsstegen och förbereds i förväg. Allt som behöver göras på byggarbetsplatsen är att koppla samman delarna.

”Det är omöjligt att varje byggnad ska vara en prototyp”, säger Jarmo Pekkarinen, VD på Lapwall. ”Vår produktutveckling utgår från ett sortiment modeller, där varje byggnad monteras från prefabricerade delar. Det optimerar kostnad, kvalitet och hastighet. Tack vare den här modellen kan vi lova byggherrar och investerare att byggprojekt kan slutföras på så lite som tre veckor.”

Europa erbjuder gott om möjligheter till samarbeten kring elementkonstruktion. I exempelvis Frankrike, Tyskland och Belgien förbereds Metsä Woods golv- och takelement med Kerto LVL Ripa av partnerföretag.

Läs mer om Kerto-partner.

Open Source Wood: en öppen plattform för innovativt träbyggande

I juni lanserade Metsä Wood projektet Open Source Wood, där arkitekter, designer och ingenjörer bjöds in till att gå samman för att skapa innovationer och dela information kring byggande med träelement.

Projektet utgör en fortsättning av kampanjen Plan B och fokuserar på att expandera marknaden för urbant träbyggande genom att kombinera kunnande från olika länder. Metsä Wood gynnar träbyggande genom att erbjuda ett pris på 30 000 euro till elementdesigner som använder Kerto LVL på ett innovativt sätt.

Läs mer om Open Source Wood och hur du kan delta: www.opensourcewood.com


Väljarna underkänner bostadspolitiken

Sex av tio väljare vill se en blocköverskridande bostadspolitik. Samtidigt kan hälften av väljarna inte säga vilket parti som har den bästa bostadspolitiken. Och bara tre av tio känner till att Peter Eriksson (MP) är bostadsminister.
– Väljarna uttrycker ett lågt förtroende för bostadspolitiken. Partierna underpresterar, politiskt och kommunikativt, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Annons

Vinnare på villamarknaden 2012-2017 – Härjedalen och Danderyd i topp

Just nu ser prisökningen på villor i Sverige ut att ha planat ut något. Men hur har utvecklingen sett ut de senaste fem åren? Fastighetsbyrån har tagit fram siffror som visar att priserna på villor stigit i samtliga län med en snittökning på 39 %. Villaägare i Norrbottens län är de största vinnarna med en procentuell uppgång på hela 57 %. Räknat i kronor så ligger Stockholms län i topp där villaägarna i snitt haft en värdeökning på nära två miljoner på fem år vilket innebär dryga tusenlappen om dagen. 

Oscar Properties nya bostadsprojekt Cykelfabriken i Uppsala; en hyllning till funktionalistisk arkitektur

Cykelfabriken med sina 100 moderna bostäder på industrihistorisk mark i Fålhagen, Uppsala, är bostads-utvecklaren Oscar Properties första projekt utanför Stockholm. De två byggnaderna på Väderkvarnsgatan/S:t Olofsgatan skapas i funktionalistisk stil med tydlig inspiration av 30-talets Uppsalaprofil och stadsarkitekt Gunnar Leche. Cykelfabriken blir ett uttrycksfullt tillskott till ett redan unikt kvarter där gamla och nya bostadshus samsas med kontor och historiska fabriksbyggnader från platsens industriella guldålder. Samtliga bostäder får specialritade kök och badrum och de flesta har även egen balkong, terrass eller uteplats mot den lummiga gården. Byggstarten är redan nu i höst då även försäljning av bostäderna startar. Inflyttning är beräknad till sommaren 2019.

Universitetshuset i Uppsala färdigrestaurerat

I början av 2016 påbörjade Statens fastighetsverk den interiöra restaureringen av Universitetshuset i Uppsala, en så pass omfattande restaurering att verksamheten tillfälligt fick flytta ut. Lagom till att höstterminen startat är ledningen åter på plats och studenterna hälsas varmt välkomna tillbaka. Efter en genomgripande men varsam restaurering möter de en modern undervisningsmiljö med högre tillgänglighet, bättre akustik och inomhusklimat samt en moderniserad inredning med belysning och teknik som lever upp till dagens krav.    

Hifabs nya HR-chef satsar på engagerade medarbetare

Sedan augusti är Malin Sandkulla ny HR-chef på Hifab och som ny på jobbet ser hon möjligheter i allt. Framöver vill hon fortsätta arbetet med Hifabs starka varumärke som attraktiv arbetsgivare. 
Malin Sandkulla kommer ursprungligen från Gävle men en handbollskarriär på elitnivå tog henne till Stockholm för 20 år sedan. Hon är i grunden utbildad elektroingenjör och de första åren i huvudstaden varvade hon handbollen med att jobba som konsult, bland annat som besiktningsman och biträdande byggprojektledare i infrastrukturprojekt. 

Riksbyggens Solar Egg nominerat till Stålbyggnadspriset 2017

Solar Egg (Solägget), Riksbyggens numera världskända bastu, är en av fem nominerade till Stålbyggnadspriset 2017. Stålbyggnadspriset delas vartannat år ut till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen.

Kopparhuset på Avenyn är Västsveriges smartaste fastighet

Kopparhuset på Kungsportsavenyen 31-35 har utsetts till Västsveriges smartaste fastighet på Fastighetsmässan i Göteborg. Bakom priset står Fastighetsägarna och mässarrangören Easyfairs. Ny- och ombyggnationen av Kopparhuset har resulterat i en helt Co2-neutral fastighet mitt i centrala Göteborg. Geoenergi hämtas från ett 40-tal hål på 300 meters djup i berglagret till en energicentral som i sin tur drivs av Wallenstams vindkraftsel. 

Svårbegripliga årsredovisningar försvårar bostadsaffären

SBAB har sammanställt svaren från närmare 500 personer boende i bostadsrätt i en undersökning om bostadsrätter. En av frågorna var om man studerat föreningens årsredovisning innan ett köp. Endast 35 procent svarar att de studerat föreningens årsredovisning mycket noga. 

Atrium Ljungberg får möjlighet att utveckla Mälarterrassen – ny mötesplats vid Slussen

Exploateringskontoret i Stockholms stad har givit klartecken för Mälarterrassen – en ny byggnad och mötesplats för mat och kultur invid Södermalmstorg vid Slussen. Det meddelades på en pressträff under onsdag förmiddag. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har genom en så kallad markreservation fått exklusiv möjlighet att förhandla om innehåll och förvärv av byggnaden.